Usługi dla właścicieli

1. Przygotowanie inwestycji

• Badania rynku i konsumentów  
• Analiza wykonalności 
• Ocena zwrotu z inwestycji
• Doradztwo w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości / Wyceny / Due diligence

2. Projekt deweloperski

• Strategia rynkowa pod kątem pozycjonowania i komercjalizacji
• Doradztwo techniczne
• Pozyskiwanie finansowania
• Doradztwo w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości / Wyceny / Due diligence

3. Prace budowlane

• Marketing B2B
• Komercjalizacja
• Zarządzanie procesem budowlanym
• Certyfikacja LEED i BREEAM
• Doradztwo w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości / Wyceny / Due diligence

4. Przygotowanie centrum do otwarcia

• Koordynacja prac najemców
• Opracowanie strategii marketingowej
• Kampania otwarcia B2B i B2C
• Przygotowanie operacyjne
• Certyfikacja LEED i BREEAM
• Doradztwo w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości / Wyceny / Due diligence

5. Zarządzanie wartością centrum

• Zarządzanie centrum
• Zarządzanie techniczne
• Marketing
• Komercjalizacja
• Zarządzanie aktywami
• Certyfikacja LEED i BREEAM
• Doradztwo w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości / Wyceny / Due diligence

6. Wzmacnianie pozycji centrum

• Badania i analizy rynku
• Strategia rewitalizacji, rozbudowy, repozycjonowania
• Rekomercjalizacja
• Refinansowanie
• Certyfikacja LEED i BREEAM
• Doradztwo w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości / Wyceny / Due diligence

Kontakt


Polska
The Metropolitan Colliers International pl. Pilsudskiego 3 00-078 Warsaw | Tel.: +48 22 331 78 00