Nasza działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje, m.in.:

  • współpracę z zaprzyjaźnionym domem dziecka, która polega na organizowaniu zbiórek prezentów dla dzieci, potrzebnych środków chemicznych, odzieży i żywności wśród naszych pracowników i najemców w budynkach, którymi zarządzamy, 
  • coroczną akcję krwiodawstwa wśród naszych pracowników i najemców w budynkach, którymi zarządzamy,
  • uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, z których dochód przekazywany jest na cele charytatywne,
  • liczne inicjatywy ułatwiające łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem,
  • produkcję materiałów marketingowych z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz druk na ekologicznym papierze,
  • promowanie proekologicznych zachowań wśród pracowników i najemców w budynkach, którymi zarządzamy.