Główne wnioski z raportu:

  • Czy wzrost płac zagrozi popytowi?

Mark Robinson, specjalista ds. analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers International, wyjaśnia:

Z naszych szacunków oraz danych ABSL, wynika, że podwyżka płac rzeczywiście ma miejsce, jednak obecnie nie jest postrzegana jako duże ryzyko. Jest to ściśle związane z charakterystyką branży, która pnie się wraz z rozwojem technologii, co po części napędza wzrost płac. Absolwenci i pracownicy nabywają nowe umiejętności, co przekłada się na większą produktywność i wartość dodaną dla ich klientów.

  • Czynniki rozwoju sektora BPO/SSC

Oprócz kosztu siły roboczej, duże znaczenie dla rozwoju firm z sektora BPO/SSC w regionie mają także inne czynniki. Zróżnicowany poziom jakości życia w miastach, w których mieszkają pracownicy, wpływa na decyzję o przemieszczaniu  się w ramach  Unii Europejskiej. Kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju BPO/SSC w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej wydają się być jednak dostępność siły roboczej oraz nabywanie wiedzy technologicznej poprzez edukację i szkolenia.

  • Jakie znaczenie mają koszty wynagrodzeń?

Koszty lokowania w 6 krajach CEE w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Oczywiście istnieją obszary, w których mamy do czynienia z szybkim wzrostem płac. Z danych firmy Ranstad, wykorzystanych przez ABSL Poland do sporządzenia ostatnio opublikowanych raportów wynika, że płace znacząco wzrosły ponad 40% w bankowości w Warszawie, przy dwucyfrowych wzrostach w innych miejscach. Należy jednak podkreślić, że największe podwyżki zanotowano w przypadku stanowisk specjalistycznych.

  • Sektor BPO/SSC jako znaczący pracodawca

W kontekście rekrutacji absolwenci stanowią dużo większy potencjał kadrowy dla sektora BPO/SSC niż osoby niezatrudnione. W miastach takich, jak Bukareszt, Wrocław (po 20%), Kraków (19%) i Sofia (17%) stosunek potencjalnego popytu BPO/SSC do podaży absolwentów jest najwyższy. Branżę BPO/SSC można traktować jako znaczącego rekrutera, gdyż angażuje ponad 5% populacji absolwentów w każdym badanym przez nas mieście poza Bukaresztem i Bratysławą. Przykładowo w Krakowie całkowita liczba pracowników zatrudnionych w firmach BPO/SSC stanowi 7,3% wszystkich mieszkańców miasta.

  • Konkurencyjna pozycja regionu w skali globalnej

Przyjazne środowisko biznesowe to kluczowy czynnik lokalizacji firm i w rzeczy samej pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej. Region utrzymał swoją konkurencyjną pozycję w skali globalnej, udowadniając tym samym wysoką rangę w obszarze BPO/SSC, którą cieszy się od kilku lat. W najnowszym globalnym rankingu Banku Światowego, opisującym łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2018 (opublikowanym 31 października), Polska zajęła 27. miejsce na 190 państw i była w grupie krajów, których listę zamyka Bułgaria na pozycji 50. 

  • Wyższy poziom zaawansowania techniczno-informatycznego

Wejście regionu na wyższy poziom zawansowania techniczno-informatycznego to istotny czynnik. Mieszkający w regionie pracownicy sektora BPO/SSC dysponują większymi umiejętnościami i wiedzą niż kilka lat temu. Podaż absolwentów kierunków informatycznych staje się coraz bardziej kluczowa. Według statystyk ABSL, obecnie najwyższy odsetek studentów kierunków informatycznych w grupie wszystkich studentów notuje się w Brnie, Budapeszcie (po 13%), Bratysławie (12%) i Koszycach (10%). Branże IT i komunikacyjna charakteryzują się największym popytem na centra BPO/SSC, w których proporcje zatrudnienia w wymienionych branżach w poszczególnych miastach w I poł. 2017 roku wynosiły od 30% do 60%.

  • Wpływ BPO/SSC na popyt na powierzchnię biurową

Przez ostatnich 18 miesięcy śledziliśmy poziomy popytu branży BPO/SSC w sektorze powierzchni biurowej w naszych kluczowych miastach. W ujęciu bezwzględnym najwyższy popyt w pierwszej połowie tego roku widoczny był w Krakowie, Sofii i Wrocławiu. Mając na względzie całkowity popyt na powierzchnię biurową, odsetek ten w Sofii, Łodzi, Trójmieście, Krakowie i we Wrocławiu przekroczył 60%. Jedynie w Warszawie, Brnie, Pradze oraz Bukareszcie wartości były zauważalnie niższe. W przypadku trzech z wymienionych miast całkowity poziom wynajęcia powierzchni biurowej dla tej branży jest nadal wysoki.  Przypuszczamy, że może dojść do ustabilizowania popytu na powierzchnię biurową  w najdroższych miastach, jednak w pozostałych pozostaje on wysoki.