W miesiącach lipiec-wrzesień 2016 r. na polskim rynku magazynowym podpisano 133 umowy, w ramach których wynajęto w sumie ponad 930 tys. mkw. Stanowi to najwyższy kwartalny wynik od końca 2014 roku (ok. 960 tys. mkw. w IV kwartale 2014). Aktywność deweloperów utrzymała się na podobnym poziomie, co w analogicznym okresie poprzedniego roku (w III kwartale 2015 roku ukończono ok. 380 tys. mkw.).

Podaż

W III kwartale 2016 r. najwyższy poziom aktywności deweloperów został odnotowany na Górnym Śląsku. W tej lokalizacji oddano do użytkowania 86 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, co stanowiło ok. 25% całkowitej powierzchni wybudowanej w tym okresie w Polsce.

Wysokim poziomem podaży charakteryzowały się również rynek warszawski (74 tys. mkw. w sumie w trzech strefach), poznański (47 tys. mkw.) oraz krakowski (46 tys. mkw.). Nieznacznie mniejsza podaż odnotowana została na rynku wrocławskim i trójmiejskim.

Do największych obiektów magazynowych ukończonych w ciągu analizowanego kwartału należy zaliczyć Panattoni Park Kraków (34,5 tys. mkw.), kolejny budynek Segro Logistics Park Poznań Komorniki – BTS Tesco (30 tys. mkw.) jak również Panattoni Park Gdańsk II (24 tys. mkw.), czy Wrocław V (25 tys. mkw.).

Popyt

W analizowanym okresie odnotowany został znaczący wzrost popytu – o 35% w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż o 40% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. 

Najwięcej powierzchni wynajęto na rynku Górnego Śląska, gdzie łącznie podpisano umowy 224 tys. mkw. Ponad 160 tys. mkw. wynajęte zostało na rynku szczecińskim (Zalando – 130 tys. mkw.).

Najemcy z sektora logistycznego mieli największy udział (20%) w tworzeniu popytu w miesiącach lipiec-wrzesień. Warto zauważyć również wyjątkowo duży udział sektora e-commerce, który dzięki umowie podpisanej przez Zalando stanowi aż 14%.

Dostępne powierzchnie

Na koniec września 2016 r. na analizowanych rynkach do wynajęcia pozostawało 625 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Tym samym wskaźnik pustostanów wyniósł 5,70%.

Najwięcej niewynajętej powierzchni dostępne było na rynku Polski Wschodniej, gdzie średni współczynnik wolnych powierzchni osiągnął poziom 10,2% oraz na rynku trójmiejskim (9,75%).

Najniższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w Centralnej Polsce oraz w Krakowie, natomiast w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy pod koniec III kwartału wszystkie istniejące powierzchnie były wynajęte.

Prognozy

W całej Polsce na koniec III kw. 2016 r. w budowie pozostawało 823 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Obserwowana jest stabilizacja stawek czynszowych, które utrzymują swój poziom od zakończenia II kwartału bieżącego roku.

— Oczekujemy, że mniejsze rynki dalej będą cieszyły się dużą popularnością, wciąż umacniając swoją pozycję na magazynowej mapie Polski. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i bliskość ośrodków akademickich to czynniki, które coraz częściej decydują o wyborze danej lokalizacji przez firmy produkcyjne — mówi Maciej Chmielewski, partner w Colliers International, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych.

Maciej Chmielewski z Colliers International

Maciej Chmielewski