W trzecim kwartale 2015 r. przychody Colliers International Group wyniosły 420,3 mln dolarów, co oznacza wzrost o 13% (25% w walucie lokalnej) w stosunku do analogicznego kwartału w roku ubiegłym. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 43,0 mln dolarów i tym samym wzrósł aż o 39% (55% w walucie lokalnej). Skorygowany EPS (wskaźnik zysk za akcję) wzrósł w tym czasie o 49% i wyniósł 0,52 dolara za akcję. Wskaźnik GAAP EPS z działalności kontynuowanej wyniósł 0,20 dolara za akcję – dla porównania w trzecim kwartale ubiegłego roku był na poziomie 0,26 dolara na akcję. Gdyby wyłączyć wpływ zmian kursów walut to w trzecim kwartale tego roku skorygowany EPS i GAAP EPS byłby o około 0,08 dolara wyższe.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2015 r. przychody Colliers International Group wyniosły 1,17 mld dolarów, co oznacza wzrost o 12% (24% w walucie lokalnej) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 102,2 mln dolarów, co oznacza, że wzrósł o 28% (44% w walucie lokalnej). Skorygowany wskaźnik EPS wyniósł 1,21 dolara i był o 41% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wskaźnik GAAP EPS z działalności kontynuowanej za okres dziewięciu miesięcy przyniósł stratę w wysokości 0,37 dolara na akcję w porównaniu do 0,10 dolara na akcję w tym samym okresie ubiegłego roku. Na wynik ten wpłynął proces podziału korporacji na dwie niezależne spółki FirstService oraz Colliers International Group i związane z tym koszty i kompensaty w formie akcji. Proces podziału zakończył się 1 czerwca 2015 r. Wyłączając wpływ zmian kursów walut w bieżącym roku skorygowany EPS i GAAP EPS byłby o około 0,18 dolara wyższe.

W trzecim kwartale 2015 roku przychody w regionie EMEA wzrosły o 67 proc. (bazując na walucie lokalnej) i tym samym wyniosły 107,6 mln dolarów – w trzecim kwartale poprzedniego roku były na poziomie 72,5 mln dolarów. Na wzrost przychodów złożyły się w 30% osiągnięte przez firmę wewnętrzne wyniki, a w 37% przeprowadzone ostatnio przejęcia. Wzrost wewnętrzny firmy napędzały w szczególności transakcje kupna/sprzedaży oraz wynajmu powierzchni zrealizowane przy udziale firmy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 13,2 mln dolarów i był aż o 73% wyższy w porównaniu do tego samego kwartału ubiegłego roku.

— Globalne wyniki finansowe pokazują w jak szybkim tempie rozwija się Colliers International. Cieszy nas, że duży wpływ na wzrost przychodów w regionie EMEA miała m.in. Polska, która pod względem atrakcyjności inwestycyjnej już od dawna wyróżnia się wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wkrótce będziemy mogli zaprezentować naszym klientom nowe usługi, które pozwolą na jeszcze bardziej kompleksowe podejście do rynku nieruchomości komercyjnych — mówi Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International w Polsce.

— W trzecim kwartale tego roku Colliers pokazał bardzo dobre wyniki finansowe i to pomimo istotnych zawirowań w kursach walut – trzeba podkreślić, że zaledwie 38% przychodów generowanych jest w USA. Silny wzrost przychodów z działalności wewnętrznej został osiągnięty zwłaszcza w Ameryce i państwach regionu EMEA. Jesteśmy pewni, że w dalszej części roku również osiągniemy zakładane wyniki, pamiętając jednocześnie, że zmiany w kursach walut będą miały wpływ na nasze końcowe wyniki finansowe — mówi Jay S. Hennick, prezes i dyrektor generalny Colliers International. 

— W trzecim kwartale zakończyliśmy kilka strategicznych przejęć, rozwinęliśmy naszą obecność na dwóch najważniejszych rynkach USA oraz wzmocniliśmy naszą obecność w Belgii i Afryce Północnej. Zdyscyplinowana strategia rozwoju, 20 lat oświadczenia oraz silny bilans powodują, że Colliers International jest dziś na lepszej niż kiedykolwiek pozycji aby kontynuować budowę naszej globalnej platformy w nadchodzących latach — dodaje Jay S. Hennick.