• Na koniec III kwartału 2015 r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wyniosła 4 627 600 m2.
  • W okresie od stycznia do września br. zasoby biurowe stolicy wzrosły o 238 300 m2, z czego 91 400 m2 trafiło na rynek w III kw. Większość nowej podaży została dostarczona w strefach poza centrum miasta, gdzie do użytku oddano między innymi Postępu 14 (34 300 m2, strefa Południowa Górna), Royal Wilanów (29 800 m2, strefa Południowa Wschodnia) oraz Domaniewska Office Hub (27 000 m2, strefa Południowa Górna). W centrum miasta do użytku oddano dwie inwestycje: Spektrum (27 600 m2, renowacja) oraz Carpathia Office House (4 700 m2).
  • Na koniec września 2015 r. współczynnik pustostanów dla Warszawy wyniósł 12,9% (-0.9 p.p. rdr), co przełożyło się na blisko 600 000 m2 dostępnej od zaraz powierzchni. Poziom pustostanów w dwóch strefach centralnych osiągnął 13,9%, natomiast poza centrum wyniósł 12,5%.
  • W III kw. 2015 r. popyt brutto na powierzchnię biurową ukształtował się na poziomie 222 600 m2, dzięki czemu łączny wolumen transakcji zarejestrowany od początku roku wyniósł 612 800 m2. Najwyższą aktywność odnotowały strefy Południowa Górna (174 700 m2), Obrzeża Centrum (155 500 m2) oraz Południowa Zachodnia (81 000 m2).
  • W okresie między styczniem a wrześniem 2015 r. najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom (62,7%) oraz renegocjacjom obowiązujących kontraktów (28,4%). Transakcje typu pre-let stanowiły 15,5% zarejestrowanego wolumenu.
  • Wśród największych transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. można wymienić umowę pre-let na 21 000 m2 zawartą przez najemcę z sektora IT w kompleksie Warsaw Spire, PZU (nowa umowa, 17 500 m2, Konstruktorska Business Center), EY (renegocjacja, 13 500 m2, Rondo 1) oraz Aviva (pre-let, 12 000 m2, Gdański Business Center).