W III kwartale do użytku oddano 160 tys. mkw. nowych biur. Najwyższy przyrost podaży został odnotowany w Krakowie (68,5 tys. mkw.), który w tym kwartale prześcignął Warszawę (60 tys. mkw.). Poznań, Katowice, Trójmiasto i Łódź zarejestrowały niewielkie wzrosty, natomiast podaż na pozostałych rynkach nie uległa zmianie.

Współczynnik pustostanów kontynuował niewielki trend wzrostowy. Na koniec września wskaźnik dla dziewięciu głównych rynków wyniósł 12,5% (wobec 11,3% w analogicznym okresie 2013 r.). Najniższy poziom pustostanów niezmiennie utrzymał się w Krakowie (3,5%), najwyższy zaś w Szczecinie (17,9%).

Według danych Colliers przeciętne wywoławcze stawki czynszu w Warszawie wahały się między 12, a 26 EUR/mkw./miesiąc, natomiast w miastach regionalnych przedział kształtował się między 11,5, a 15,5 EUR/mkw./miesiąc.

Obecnie w fazie realizacji znajduje się 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej w całym kraju. Najwyższą aktywność deweloperską obserwujemy w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. Nowa podaż planowana do dostarczenia w IV kw. 2014 r. jest szacowana na 210 tys. mkw. Największy przyrost zasobów odnotują Warszawa (92 tys. mkw.), Katowice (41,5 tys. mkw.) oraz Wrocław (27,5 tys. mkw.).

– Chociaż czynsze bazowe pozostają na relatywnie stabilnym poziomie, na rynku nadal obserwujemy silną presję na obniżenie stawek efektywnych czynszu. – komentuje Paweł Skałba, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers International