Pierwsza połowa roku charakteryzowała się wzrostem aktywności na szczecińskim rynku najmu. Popyt zarejestrowany w omawianym okresie wyniósł około 8 200 m2. Większość zawartych transakcji dotyczyła powierzchni w nowo ukończonych projektach.

Na koniec pierwszej połowy 2013r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej na rynku szczecińskim wyniosła 79 700 m2. Na rynek trafiły dwa projekty o łącznej powierzchni 17 850 m2: Baltic Business Park C (10 850 m2) oraz Piastów Office Center I (7 000 m2). Największe projekty w budowie to m.in. Lastadia (11 500 m2, SGI Baltis) oraz dwie fazy Piastów Office Center (14 000 m2, Real Kapital).

Wskaźnik pustostanów obniżył się do poziomu 16,8% (wobec 19,8% na koniec 2 poł. 2012r.). 85% wolnej powierzchni było dostępne w projektach dostarczonych na rynek w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Stawki czynszu za najlepszą powierzchnię biurową kształtowały się od 11,5 do 14 €/m2/m-c.

„Do końca 2012 roku funkcjonujące w Szczecinie centra usług pozbawione były szerokiego wyboru atrakcyjnych dla siebie lokalizacji. W ostatnim czasie sytuacja zasadniczo się zmieniła. Obecny poziom podaży sprawia, że mamy do czynienia nie tylko z wejściami nowych firm - wolumen transakcji generują także liczne relokacje obecnych najemców z branży BPO/SSC. Niewykluczone , że w pod koniec przyszłego roku poziom pustostanów w Szczecinie ponownie spadnie poniżej 10%,  ale już dziś pojawiają się wyraźne symptomy, że kolejni deweloperzy zadbają o odpowiedni poziom podaży, który w drugiej połowie roku wzrośnie o 11 500 m2” – komentuje Mieszko Czarnecki, Dyrektor Regionalny Colliers International w Szczecinie.

Seria raportów Colliers International analizuje rynek biurowy w największych polskich miastach. Dotychczas ukazał się raport omawiający Kraków, Poznań oraz Wrocław. W dalszej kolejności omówione będzie Trójmiasto, Łódź, Katowice oraz Bydgoszcz.