Powiększenie naszego zespołu w miastach regionalnych to wynik realizacji strategii, która ma na celu wzmocnienie i poszerzenie zasięgu usług świadczonych w ramach platformy "Across Colliers". Bogata wiedza techniczna naszych ekspertów - Krzysztofa, Janusza i Pawła będzie wsparciem i wartością dodaną dla klientów posiadających nieruchomości na rynkach regionalnych — mówi Jonathan Cohen, Senior Partner, Dyrektor Działu Doradztwa Budowlanego w Colliers International.  

Krzysztof Michalski jest absolwentem kierunku Budownictwo Lądowe na Politechnice Poznańskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Przez ostatnie 3 lata zarządzał projektami budowlanymi o charakterze biurowym i biurowo-usługowym z ramienia generalnego wykonawcy. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów komercyjnych i mieszkaniowych,  w tym również  obiektów zabytkowych, oraz w zakresie przygotowania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Krzysztof  będzie odpowiedzialny za zarządzanie projektami budowlanymi i doradztwo techniczne dla inwestorów i najemców w Poznaniu oraz w regionie Wielkopolski.

Janusz Niewolik jest inżynierem budownictwa i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Ma blisko 25-letnie doświadczenie w sektorze budowlano-inwestycyjnym. Jest doświadczonym kierownikiem projektu z bogatym portfolio wymiernych osiągnieć zawodowych, zbudowanym przy realizacji wielu projektów budowlanych, doradczych oraz inwestycyjnych. Ukończył studia podyplomowe i kursy m.in. z zakresu wyceny nieruchomości oraz audytu energetycznego i efektywności energetycznej budynków. W Colliers zajmuje się koordynacją projektów na terenie Wrocławia i w regionie.

Paweł Szczepański jest absolwentem kierunku Budownictwo na Politechnice Lubelskiej. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także tytuł LEED Green Associate. Przez ostatnie 5 lat zarządzał projektami budowlanymi dla deweloperów z zakresu budownictwa komercyjnego. Paweł posiada również doświadczenie przy realizacji projektów przemysłowych (w zespole nadzorującym inwestycje) oraz mieszkaniowych i użyteczności publicznej (w zespole generalnego wykonawcy). W Colliers Paweł reprezentuje dział Doradztwa Budowlanego w Krakowie, gdzie będzie odpowiedzialny za zarządzaniem projektami budowlanymi i doradztwo techniczne  dla inwestorów oraz najemców w regionie Małopolski.