Stopy zwrotu

Stopy zwrotu za najlepsze aktywa nieruchomościowe (w szczególności budynki biurowe i centra logistyczne) są nadal w znacznej mierze determinowane czasem trwania umów najmu. Stopy zwrotu za najlepsze biurowce kształtują się w przedziale od ok. 6,00% w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu do 7,50% - 7,75% na Mokotowie i Służewcu, podczas gdy stopy zwrotu w największych miastach regionalnych (Wrocław i Kraków) spadły poniżej 7%.

W przypadku najlepszych, dominujących centrów handlowych stopy zwrotu kształtują się w przedziale od ok. 5,50% w Warszawie i głównych centrach regionalnych do 8,00% - 8,50%w mniejszych miastach.

Stopy zwrotu za najlepsze nieruchomości logistyczne spadły poniżej 7,00% dla nieruchomości charakteryzujących się długim pozostałym czasem trwania umów najmu. Jednocześnie wraz z rekordowym popytem na magazyny w 2014 r., wzrosła płynność budynków z krótszymi umowami najmu, które jednak nadal są wyceniane z dyskontem.

Wolumen transakcji

W pierwszej połowie tego roku zamknięto ponad 20 transakcji. Średnia wartość pojedynczej transakcji była niższa niż w analogicznym okresie 2014 r., jednak powyższy fakt jest związany z ograniczoną dostępnością na sprzedaż dużych nieruchomości.

Dominującym sektorem był rynek biurowy z 49% udziałem w rynku, głównie za sprawą transakcji Green Horizon (ok. 65 mln EUR), Enterprise Park (ok. 65 mln EUR) oraz Europlex (ok. 61 mln EUR). Sektory handlowy oraz magazynowy odnotowały odpowiednio 32% i 19% udział.

Opis transakcji

Do największych transakcji należy zaliczyć sprzedaż portfela logistycznego CA Immo Portfolio przez CA Immobilien Anlagen do TPG/P3, centrum handlowego Sarni Stok przez CBRE Global Investors do Union Investment, biurowca Green Horizon przez Skanska do Griffin Real Estate oraz kompleksu biurowego Enterprise Park przez Avestus Real Estate do Tristan Capital Partners.

Nowi inwestorzy na polskim rynku nieruchomości komercyjnych sfinalizowali transakcje nabycia nieruchomości: Lonestar nabył portfel Aviva oraz budynek biurowy Europlex w Warszawie, natomiast Rockastle zakupił centrum handlowe Solaris w Opolu. Rynek odnotował również transakcję nabycia przez Griffin Real Estate/Oaktree oraz PIMCO udziałów w Echo Investment S.A., jednej z najbardziej renomowanych spółek deweloperskich w Polsce.

Prognozy

— Transakcje o łącznej wartości ponad 1,5 mld EUR są obecnie w fazie due diligence i spodziewamy się, że zostaną sfinalizowane do końca bieżącego roku. W związku z tym wartość transakcji w 2015 r. zbliży się do poziomu z 2014 r. — wyjaśnia Piotr Mirowski, partner i dyrektor polskiego Działu Usług Inwestycyjnych w Colliers International.

— Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych i płynnych rynków regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrasta zarówno liczba kupujących, jak i różnorodność kapitału napływającego do kraju, co z kolei przekłada się na rosnącą konkurencję wśród inwestorów i wywieranie presji wzrostowej na ceny nieruchomości — dodaje Piotr Mirowski