• Na koniec I połowy 2014 r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wyniosła 4 302 000 m2.
  • W okresie między styczniem a czerwcem do użytku oddano projekty o łącznej powierzchni 190 300 m2. Ponad 76% nowej podaży zostało ukończone poza centrum miasta. Największą aktywność deweloperską odnotowały strefy Południowa Zachodnia (69 200 m2) oraz Północna (44 500 m2).
  • Nowa podaż dostarczona w II kwartale 2014 r. wyniosła 105 900 m2. Na rynek trafiło 7 projektów, w tym poddany renowacji biurowiec
    przy ul. Moniuszki 1a (8600 m2, Obrzeża Centrum)
  • Największe inwestycje ukończone w I połowie roku to pierwszy etap kompleksu Gdański Business Center (44 500 m2, strefa Północna) oraz pierwsza faza Eurocentrum Office Complex oferująca na wynajem 38 700 m2 (strefa Południowa Zachodnia).
  • Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik pustostanów dla całego miasta wyniósł 13,4% (wobec 11,7% na koniec IV kwartału 2013 r.). W dwóch strefach centralnych niewynajęte pozostało 13,6% istniejących zasobów, natomiast poza centrum współczynnik ten ukształtował się na poziomie 13,3%.
  • W I połowie roku popyt na powierzchnię biurową wyniósł 260 000 m2, z czego 130 800 m2 stanowiły umowy zawarte w II kwartale. Aktywność najemców koncentrowała się w strefach poza centrum (76% zarejestrowanego wolumenu). Najwięcej powierzchni wynajęto w strefach: Południowej Górnej (95 900 m2), Południowej Zachodniej (51 700 m2) oraz na Obrzeżach Centrum (41 200 m2).
  • Nowe umowy stanowiły 53% odnotowanego popytu, natomiast renegocjacje/przedłużenia – 36,6%. Udział transakcji typu pre-let w całkowitej aktywności wyniósł 6,7%.
  • Największą transakcją zarejestrowaną w pierwszym półroczu była renegocjacja 13 200 m2 zawarta przez firmę Netia w biurowcu Marynarska Business Park. Wśród pozostałych umów najmu można wymienić m.in. PwC (renegocjacja, 10 800 m2, International Business Center), Citibank (ekspansja, 7900 m2, Marynarska 12) oraz Nokia Siemens Networks (renegocjacja, 5300 m2, Horizon Plaza).

Warsaw Research Forum (WRF) – Forum, w skład którego wchodzi siedem firm doradczych działających na rynku nieruchomości: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, JLL, Knight Frank i Savills. Przedstawiciele tych firm dążą do ujednolicenia publikowanych wskaźników poprzez zbieranie i porównywanie kwartalnych danych.