Kliknij tutaj, aby przeczytać pełną wersję raportu lub zapoznaj się z poniższym streszczeniem.

Polska utrzymała pozycję wiodącego rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno pod względem płynności aktywów, wolumenu transakcji, a także dostępności finansowania dłużnego dla najlepszych obiektów.” - mówi Piotr Mirowski, Dyrektor w Grupie Usług Inwestycyjnych | Region CEE, Colliers International.

ZARYS OGÓLNY

  • Wolumen transakcji inwestycyjnych w pierwszej połowie 2013 r. wyniósł ok. 1,05 mld EUR (830 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku).
  • Spodziewamy się, że zostanie utrzymana presja cenowa na najlepsze nieruchomości we wszystkich sektorach. Przewidujemy, że druga połowa roku przyniesie transakcje, które będą benchmarkami dla rynku.

STOPY KAPITALIZACJI

  • Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w centrum Warszawy w pierwszej połowie 2013 r. kształtowały się w przedziale 6%-6,25%, natomiast dla obszaru CBD-Fringe 6,75%. Stopy kapitalizacji dla Mokotowa (drugiej największej dzielnicy biurowej w Warszawie i jednego z najbardziej aktywnych rynków w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich 24-30 miesięcy) ustabilizowały się na poziomie ok. 7,5%-7,75% w II kwartale 2013 r.
  • Dla najlepszych nieruchomości handlowych w pierwszej połowie 2013 r. w Warszawie stopy kapitalizacji wyniosły poniżej 6%. Na rynkach regionalnych stopy kapitalizacji kształtowały się od poniżej 6%, w przypadku wybranych nieruchomości, do około 8,5%.
  • Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości magazynowych w pierwszej połowie 2013 r. kształtowały się na poziomie poniżej 8%. Dla nieruchomości z krótszym okresem rezydualnym umów należy się spodziewać transakcji przy poziomie wyższym o ok. 50-75 punktów bazowych.

WOLUMENY TRANSAKCJI

  • Całkowita wartość inwestycji w pierwszej połowie 2013 wyniosła 1,05 mld EUR (830 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku).

WOLUMENY TRANSAKCJI WEDŁUG SEKTORÓW

  • Rynek biurowy zdominował wolumen transakcji w pierwszej połowie 2013 r. z 58-procentowym udziałem. Na drugim miejscu znalazł się rynek nieruchomości handlowych (26%), a następnie logistycznych (15%). 1% stanowiła transakcja, której przedmiotem był hotel.
  • Około 68% łącznej wartości transakcji przypadło na Warszawę, głównie z uwagi na dominację sektora biurowego w wolumenie. Miasta regionalne tradycyjnie przyciągają inwestorów z sektora handlowego, jednak należy odnotować wzrost zainteresowania najlepszymi biurowcami.

TRANSAKCJE

  • Rynek odnotował ponad 30 instytucjonalnych transakcji, w tym kilka o jednostkowym wolumenie powyżej 100 mln EUR (w tym nabycie biurowców New City przez Hines oraz Senator przez Union Investment, a także nabycie udziałów w centrum handlowym Złote Tarasy przez Unibail-Rodamco).

Pozytywną tendencją jest wzrost dywersyfikacji portfela inwestorów. Tu kluczową rolę wciąż odgrywają fundusze niemieckie, których udział rynkowy to ok. 25 proc. Pojawiają się jednak inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela, a także inwestorzy krajowi” - mówi Piotr Mirowski.

Przewidujemy, że łączna wartość transakcji w całych 2013 roku osiągnie poziom ok. 2,7 mld euro. Jest to podyktowane faktem tradycyjnie zwiększonej aktywności inwestorów w drugiej połowie roku oraz tym, że kilka znaczących transakcji jest już na etapie umów warunkowych lub wstępnych, bądź też w zaawansowanych etapie procesu due diligence.” - dodaje Mirowski.