Raport analizuje różne środki transportu: drogowy, kolejowy, morski i lotniczy oraz ich rozwój w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

“Usługi logistyczne bazują na efektywności kosztowej oraz czasowej, a klienci zwracają uwagę na kompleksowy i globalny charakter świadczonego serwisu. Kolej ma przed sobą ogromny potencjał i zdecydowanie mogłaby spełnić wszystkie z wymienionych potrzeb. Jednak obecnie infrastruktura kolejowa wymaga fundamentalnych usprawnień, które, moim zdaniem zajmą wiele lat. Dopóki sytuacją nie ulegnie zmianie transport drogowy nadal będzie dominował nad przewozem kolejowym.” komentuje Tomasz Kasperowicz, Partner w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International

 „Dalszemu rozwojowi kolei sprzyja wzrastająca potrzeba transportu na długie międzykontynentalne dystanse oraz rosnąca świadomość ekologiczna coraz bardziej wpływająca na przemysł. Pod tymi względami transport kolejowy przoduje i jego znaczenie będzie coraz większe na przestrzeni kolejnych lat.” dodaje Kasperowicz.  

Główne wnioski z raportu Colliers:


  • Wartość Produktu Krajowego Brutto ma duży wpływ na sytuację sektora logistycznego oraz rozwój centrów logistycznych. Prognozowany wzrost ekonomiczny w Europie Środkowej i Wschodniej będzie wymagał zmian w infrastrukturze obsługującej rynek logistyczny.
  • Rozbudowa sieci autostrad jest priorytetem dla krajów Środkowej i Wschodniej Europy. Istniejące obecnie drogi ekspresowe ze znacznie niższą nośnością nie służą rozwojowi transportu drogowego.
  • Niezwykle ważne jest usprawnienie komunikacji pomiędzy Europą Wschodnią, a Zachodnią, dlatego większość planowanych inwestycji drogowych będzie się koncentrować na wschodzie Europy. Ulepszona infrastruktura drogowa będzie miała kluczowy wpływ na rozlokowanie centrów dystrybucyjnych operatorów logistycznych.
  • Pomimo ugruntowanej, w ciągu ostatniego stulecia, pozycji transportu drogowego, jako najbardziej elastycznego oraz opłacalnego środka transportu, szala może się przechylić na korzyść transportu kolejowego, biorąc pod uwagę choćby względy środowiskowe oraz finansowe, szczególnie przy transporcie na średnich dystansach.    
  • Kolej jest bardziej opłacalnym środkiem transportu na długich dystansach i jest znakomitym rozwiązaniem przy transporcie angażującym różne rozwiązanie komunikacyjne. Umożliwia to transport danego ładunku w jednym kontenerze, bez potrzeby przeładunku jego zawartości. 
  • Kolej, jako środek transportu przyjazny środowisku naturalnemu, będzie wiodła prym w realizacji norm Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Konieczna będzie jednak rozbudowa sieci połączeń kolejowych.   
  • Rozwój infrastruktury kolejowej w Europie nie może skupiać się jedynie na tym regionie. Pytanie również, czy środki przeznaczone na inwestycje w kolej zostaną przeznaczone na usprawnienie transportu towarów, czy raczej na szybką kolej pasażerską.