Publikacja identyfikuje potencjalne możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości handlowych w mniejszych miastach w Polsce. Raport składa się z sześciu części, które publikowane są w odstępach kwartalnych – wydana obecnie trzecia część obejmuje Polskę Południowo-Zachodnią, a w niej województwa dolnośląskie oraz opolskie.

Raport zawiera przegląd rynków handlowych w miastach o liczbie ludności z przedziału 30 – 100 tys. Miasta analizowane są pod względem istniejącej i planowanej podaży nowoczesnej powierzchni handlowej oraz wskaźników ekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia i siła nabywcza mieszkańców. Na podstawie wyników analizy stworzona została mapa wytyczająca nowe „szlaki handlowe” obejmujące miasta charakteryzujące się wysokim potencjałem ze względu na ograniczoną ilość nowoczesnej powierzchni handlowej oraz korzystne parametry ekonomiczne.

Takie potencjalne luki stanowią alternatywę dla większych miast, które są już stosunkowo nasycone pod względem istniejącej powierzchni handlowej. Mniejsze miejscowości stanowią ciekawą opcję dla inwestorów, którzy chcą zaistnieć w nowych, perspektywicznych lokalizacjach. Mapa nowych „szlaków handlowych” może stanowić pierwszy krok do wskazania miejsc charakteryzujących się wysokim potencjałem, który może przełożyć się na sukces inwestycji.” – podkreśla Dominika Jędrak, Dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku, Colliers International.

Kilka interesujących faktów z raportu Colliers:

  • Przygraniczne położenie województw dolnośląskiego i opolskiego może pozytywnie wpływać na potencjał handlowy zlokalizowanych w nich miast. Bardzo dobry przykład stanowi Zgorzelec, którego centra handlowe obsługują również niemieckich klientów;
  • Lubin jest wyjątkowym miastem ze względu na bardzo wysoką siłę nabywczą mieszkańców (wyższa o ponad 30% od średniej krajowej);
  • W większości z analizowanych miast nadal istnieje potencjał na nowe obiekty handlowe dopasowane do lokalnych potrzeb;
  • Najwyższym potencjałem charakteryzuje się Nysa, w której na chwilę obecną brak jest nowoczesnego centrum handlowego;
  • Świdnica, Jelenia Góra oraz Kędzierzyn-Koźle zostały uznane za miasta o najwyższym stopniu ryzyka inwestycyjnego ze względu na istniejącą i planową podaż powierzchni handlowej, jak również różnorodność oferty zwłaszcza w dwóch pierwszych z wyżej wymienionych miast;

Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem i wypracowanymi metodami analitycznymi, pozwala na wspieranie inwestorów w procesach decyzyjnych, określając szanse i zagrożenia oraz możliwe scenariusze wynikające ze zmieniających się warunków rynkowych.” – komentuje Dominika Jędrak

Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International zajmuje się badaniami i szeroko pojętym doradztwem dla Klientów w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, w szczególności: biurowych, handlowych, przemysłowych i hotelowych. Usługi działu obejmują analizy ekonomiczne i badania rynku nieruchomości komercyjnych z uwzględnieniem przyszłych trendów rynkowych; analizy opłacalności; analizy konkurencji; strategie inwestycyjne; analizy lokalizacji, itp.