W analizowanym okresie najbardziej pożądanymi lokalizacjami przez najemców były Warszawa (166 tys. mkw. wynajętej powierzchni) oraz Górny Śląsk (152 tys. mkw.). Na koniec marca niewynajętych pozostawało ok. 600 tys. mkw. powierzchni. Znaczny odsetek nowych zasobów magazynowych został wybudowany częściowo spekulacyjnie, co miało wpływa na wzrost wskaźnika pustostanów do 5,8%. w porównaniu do grudnia 2015 r. (4,6%).

Podaż

W pierwszym kwartale 2016 r. ukończono budowy hal magazynowych o łącznej powierzchni 445 tys. mkw. Największa aktywność deweloperów odnotowana została na rynku warszawskim (budowali jedynie w strefie II – 137 tys. mkw.), na Górnym Śląsku (86 tys. mkw.) oraz w Polsce Centralnej (85 tys. mkw.).

Na pozostałych rynkach zasoby powierzchni magazynowej odnotowały niewielkie wzrosty. Natomiast na rynku krakowskim i toruńskim podaż pozostała na niezmienionym poziomie. Deweloperem, który zdecydowanie zdominował rynek pod względem nowej podaży oddanej w pierwszym kwartale 2016 r. był Panattoni (62%).

Do największych projektów oddanych w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. należą m.in.: dwie hale Panattoni Park Stryków II (85 tys. mkw.), dwa magazyny wybudowane w ramach Panattoni Park Konotopa (47 tys. mkw.) oraz trzy hale magazynowe Panattoni Park Sosnowiec II (41 tys. mkw.).

Popyt

Pierwszy kwartał 2016 r. charakteryzował się bardzo wysokim poziomem popytu, który wyniósł blisko 680 tys. mkw.

Najemcy byli najbardziej aktywni na rynku warszawskim, gdzie podpisano umowy na 166 tys. mkw. (strefa II – 114 tys. mkw.), co stanowiło ok. 24% całkowitego popytu obserwowanego w Polsce w tym okresie. Drugim największym rynkiem pod względem wolumenu transakcji był Górny Śląsk, który utrzymuje swoją wysoką pozycję od poprzedniego roku. Podpisano tam 18 umów obejmujących 152 tys. mkw.

Udział renegocjacji w strukturze popytu wzrósł do 43%. Nowe umowy odpowiadały za 52%, włączając w to inwestycje typu BTS (15% całkowitej wynajętej powierzchni). Wśród najemców dominowały firmy z sektora 3PL (logistyka firm trzecich) i handlu detalicznego – odpowiednio 17% i 15% całkowitego poziomu popytu.

Dostępne powierzchnie

Na koniec marca 2016 r. na analizowanych rynkach niewynajęte pozostawało 600 tys. mkw. powierzchni. Wskaźnik pustostanów wyniósł 5,8%, o 1,2 p.p. więcej niż przed trzema miesiącami.

Wzrost wskaźnika pustostanów został zaobserwowany w większych ośrodkach logistycznych. Na mniejszych rynkach nadal utrzymuje się niski poziom wskaźnika, a w Szczecinie osiągnął on poziom poniżej 1%.

Prognozy

Obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania mniejszymi rynkami magazynowymi zarówno po stronie najemców jak i deweloperów. Spodziewamy się też wzrostu cen na rynkach z niskim wskaźnikiem pustostanów.

W dniu 30 kwietnia w życie wchodzi Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, której przepisy ograniczą obrót ziemi. W krótkiej perspektywie nie wpłynie ona na obecnie obserwowaną sytuację na rynku, gdyż deweloperzy posiadają znaczną rezerwę ziemi zabezpieczonej pod inwestycje.

— W związku z zapisami ustawy tereny inwestycyjne objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem. Najemcy natomiast coraz częściej będą zwracali uwagę na dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej przy doborze lokalizacji — komentuje Tomasz Kasperowicz, partner w Colliers International i dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych.