Celem śniadania biznesowego „Biznes dla klimatu” jest dyskusja wokół postanowień szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu i jego wpływie na świat biznesu. Wydarzeniu będzie towarzyszyła pierwsza w Polsce prezentacja danych pokazujących zużycie energii przez budynki certyfikowane oraz niecertyfikowane na rodzimym rynku. Dane zebrali i przeanalizowali kluczowi gracze na rynku nieruchomości komercyjnych w ramach projektu „Koszty operacyjne budynków biurowych”. Projekt ten wywodzi się z raportu Construction Marketing Group pt. „Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce.” Analizę danych wspiera Narodowa Agencja Poszanowania Energii, a prace grupy roboczej wpisane są w działania międzynarodowej Platformy EEB.

– Udało nam się zebrać dane o zużyciu energii z blisko 50 biurowców. Nikt wcześniej nie dokonał takich porównań. Otrzymane wyniki dały nam materiał do dyskusji i próby oceny, czy i jak rozwiązania wdrażane przez reguły certyfikacji budynków wpływają na zużycie mediów. Sfomułowaliśmy wstępne oceny, którymi chętnie się podzielimy. Byłoby wielce pożytecznym kontynuowanie tego typu działań, chociażby dlatego, że z każdym rokiem przybywa certyfikowanych budynków – mówi Robert Włodarczyk, Technical Quality Manager w dziale zarządzania nieruchomościami Colliers International.

Spotkanie „Biznes dla klimatu” zorganizowane jest w ramach European Sustainable Energy Week – cyklu wydarzeń organizowanych przez Agencję Wykonawczą ds. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (EASME) w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii.