Z raportu wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba pracowników biurowych w UE zwiększyła się o 5 milionów, czyli o 4,3 proc., osiągając poziom wyższy niż w rekordowym pod tym względem 2008 roku. 

Jak mówi Guy Douetil, dyrektor ds. rozwiązań korporacyjnych w regionie EMEA w Colliers International: — Wzrost o zaledwie 4,3 proc.  może wydawać się znikomy. Jednak biorąc pod uwagę rozwój sektora outsourcingu i przenoszenie wybranych procesów biznesowych za granicę, a także globalny kryzys finansowy w latach 2008-2012 oraz wpływ związanych z nim cięć budżetowych na sektor publiczny i prywatny, perspektywy dla sektora biurowego w UE są w istocie całkiem optymistyczne.

Jak wynika z raportu outsourcing wywarł korzystny wpływ na sytuację w niektórych regionach UE, a zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej, Środkowej, Środkowo-Wschodniej i w krajach nadbałtyckich. W każdym z tych regionów odnotowano wzrost zatrudnienia w granicach od 6 proc. do 15 proc., aczkolwiek wyjściowy poziom zatrudnienia był niski. W raporcie podkreślono również, że na przestrzeni ostatnich 10 lat miał miejsce znaczny wzrost zatrudnienia w biurach w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie pomiędzy 2005 a 2015 rokiem liczba pracowników biurowych zwiększyła się o 9,8 proc.

Jak wyjaśnia Damian Harrington, dyrektor działu badań w regionie EMEA w Colliers: — Wzrost zatrudnienia nastąpił dzięki liberalnej gospodarce krajów, które potrafiły odpowiednio zareagować na zmiany, powrócić do stanu równowagi i przyciągnąć inwestycje sektora prywatnego. Odzwierciedla on również bardziej elastyczne podejście do zatrudnienia w tych państwach. Gdy globalny kryzys finansowy dobiegł końca, wzrost  pracowników kontraktowych i samozatrudnienia zainicjował rozwój rynku pracy. Z podobnych przyczyn trend wzrostowy zaobserwowano również w krajach skandynawskich, gdzie sektor zaawansowanych technologii odegrał główną rolę w transformacji rynków.

Z raportu wynika jednak jasno, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej odnotowują jednakowe sukcesy na polu zatrudnienia. Na przykład w Europie Zachodniej wzrost był powolny, a w przypadku zatrudnienia pracowników biurowych wyniósł zaledwie 1,8 proc. Natomiast w Europie Południowej od 2005 roku liczba osób zatrudnionych w biurach zmniejszyła się o 4,6 proc.

Damian Harrington dodaje: — Sytuacja w Niemczech wróciła do normy, jednak przeszkodą na drodze do dalszego rozwoju jest brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej. We Francji, wzrost zatrudnienia również jest powolny. Jest to wynik nieskutecznych prób na polu zwiększania elastyczności w miejscu pracy.

Na południu Europy wzrost zatrudnienia jest problematyczny. W Hiszpanii i we Włoszech ogranicza go restrykcyjny i mało elastyczny kodeks pracy; w obu tych krajach, podobnie jak w nieco mniejszej Portugalii i Grecji, niepokojąco wysoka stopa bezrobocia wśród osób młodych przekracza 40 proc. Jest też dobra wiadomość, w związku ze zmianami przepisów prawnych, które zapewniają przedsiębiorstwom większą elastyczność działania, można spodziewać się,  że w państwach Europy Południowej już wkrótce sytuacja zmieni się na lepsze.

— Atrakcyjność miejsca pracy ma ogromne znaczenie, szczególnie dla młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor BPO to przykład najemcy biurowego, który ma świadomość tego, że biuro powinno być przestrzenią przyjazną pracownikowi, elastyczną i dopasowaną do potrzeb. Dlatego, oprócz lokalizacji czy dostępu do środków komunikacji publicznej przy wyborze odpowiedniego biura liczy się też różnorodność powierzchni, oferującej obszary służące relaksowi czy pracy kreatywnej — mówi Sebastian Bedekier, dyrektor regionalny poznańskiego biura Colliers International.

Z raportu Colliers International płynie wniosek, że elastyczność i współpraca w miejscu pracy, a także umiejętność przyswojenia sobie nowej kultury pracy, stanowi klucz do uwolnienia potencjału wzrostowego w krajach UE. Jak podsumowuje Guy Douetil: — Liczba mobilnych pracowników posługujących się biegle nowoczesnymi technologiami rośnie, można zatem oczekiwać, że w całej Europie nowe sposoby pracy będą stale zyskiwać na znaczeniu.

Is Flexibility The Future - Sebastian Bedekier