— Odkąd, przed dwudziestoma laty, rozpoczęliśmy swoją działalność w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Egipt zawsze był dla naszych klientów kluczowym rynkiem. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania tym krajem. Mając na uwadze przybierający na sile popyt ze strony klientów na nieruchomości komercyjne w tym regionie, uznaliśmy, że to właściwy moment, aby uruchomić biuro w Kairze. Jesteśmy przekonani, że pomoże ono naszym klientom osiągać wyznaczane cele. Ponadto stanowi wyraz naszej wiary w długoterminową perspektywę rozwoju gospodarki Afryki Północnej — mówi John D. Davis, dyrektor generalny Colliers International na region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

— Globalni inwestorzy, deweloperzy i operatorzy coraz częściej interesują się Egiptem i poszukują odpowiednich strategii wejścia na ten rynek. Oddział w Kairze umożliwia zapewnienie płynności obsługi międzyregionalnej kluczowym klientom korporacyjnym, jak również pozwoli na dalsze rozwijanie naszych kompetencji na poziomie lokalnym — mówi Chris McLernon, dyrektor generalny Colliers International na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Nad działalnością Colliers International w Egipcie nadzór będą pełnili: John D. Davis, dyrektor generalny Colliers International na region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Ian Albert, dyrektor regionalny i szef Działu Wycen i Doradztwa, oraz Stuart Gissing, dyrektor regionalny i szef Działu Powierzchni Handlowych i Działu Zarządzania Nieruchomościami.