Grzegorz jest psychologiem organizacji, analitykiem danych i konsultantem. Od 6 lat związany z branżą doradczą, łączy wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz kompetencje z zakresu modelowania statystycznego i psychometrii.

Grzegorz projektuje rozwiązania i narzędzia oparte na sprawdzonych koncepcjach z obszaru nauk społecznych, uwzględniając wyniki aktualnych badań. Swoją drogę zawodową w obszarze doradztwa rozpoczął w Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem. Następnie pracował jako konsultant w Instytucie Gaussa, gdzie prowadził projekty w podejściu evidence-based, budował i konsultował narzędzia dedykowane dla biznesu – testy psychologiczne, kwestionariusze, ankiety. Projektował i prowadził badania w organizacjach, odpowiadał za analizy statystyczne oraz za obszar interpretacji i wizualizacji danych z badań ilościowych. 

— Badania pokazują, że wdrożenie rozwiązań z zakresu flexible workplace sprawia, że jesteśmy zdrowsi, szczęśliwsi i pracujemy wydajniej. Jednakże samo przebudowanie fizycznej przestrzeni to stanowczo za mało, aby móc oczekiwać wymiernych rezultatów. Bezpieczne wdrażanie dużych zmian w organizacji jest procesem wielowymiarowym, który wymaga kompleksowego podejścia i specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin — mówi Grzegorz Rajca, specjalista w dziale Workplace Innovation, Colliers International.

Grzegorz jest autorem wielu publikacji z zakresu psychologii organizacji oraz HR, m.in. rozdziałów w książkach oraz artykułów w mediach drukowanych i elektronicznych. Współpracował również przy powstawaniu podręcznika zawierającego europejskie standardy dla użytkowników testów w biznesie EFPA EuroTest-WO.
 
— To, na ile efektywnie jest wykorzystywana przestrzeń biurowa, zależy od bardzo wielu czynników. Istotną rolę odgrywają tu kwestie kojarzone najczęściej z pracą działów HR, takie jak kultura organizacji, preferencje pracowników wynikające z ich profilu psychologicznego, czy też kompetencje kadry menedżerskiej np. w zakresie zarządzania zespołami rozproszonymi. Paradoksalnie, jest to jednocześnie obszar często zaniedbywany w projektach z zakresu workplace innovation — wyjaśnia Grzegorz Rajca.

Grzegorz Rajca w dziale Workplace Innovation.