Analitycy Colliers International wymienili  między innymi wprowadzenie waluty EURO, dalszą integrację Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku, walkę z globalnym ociepleniem, światowy kryzys finansowy oraz kryzys w krajach strefy Euro. Nie zabrakło także informacji o wydarzeniach na światowym rynku nieruchomości komercyjnych, jak na przykład podsumowanie 2006 roku będącego okresem  wielkich inwestycji na tym rynku w krajach Europy Wschodniej.

Lista została skonstruowana w formie osi czasu, gdzie w przejrzysty sposób zaznaczono kolejne lata wraz z konkretnymi opisami najważniejszego wydarzenia na światowej scenie gospodarczej w danym roku. Wszystkie wydarzenia tworzą ogólną historię rozwoju gospodarki w ostatniej dekadzie, z naciskiem na rozwój rynku nieruchomości komercyjnych. 

 • 2002 – pierwsze banknoty i  monety EURO pojawiają się na  12 rynkach Unii Europejskiej .
 • 2003 - Unia Europejska podejmuje operacje pokojowe na Bałkanach:  wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość dla wszystkich obywateli do 2010
 • 2004 – Osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry,  Polska, Słowenia i Słowacja wchodzą do Unii Europejskiej.  Cypr i  Malta stają się także członkami UE.
 • 2005 - Protokół z Kioto - międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu wchodzi w życie. 
 • 2006 – Napływ pieniędzy do sektora nieruchomości powoduje rekordowy poziom transakcji inwestycyjnych w Europie Wschodniej w tej branży. 
 • 2007 - Bułgaria  i Rumunia wchodzą do UE. Traktat lizboński ratyfikowany przez wszystkie kraje UE.  
 • 2008 – upadek banku  Lehman Brothers staje  się katalizatorem światowego kryzysu finansowego.
 • 2009 – Teoria “dwóch prędkości” odnoszona do rynków Europy Wschodniej  wyczerpuje się. Jedynie Polska skutecznie opiera się kryzysowi globalnemu i europejskiemu uważanemu za największy od lat 30-tych dwudziestego wieku.
 • 2010 – Gospodarka regionu Europy Wschodniej zaczyna rosnąć. Przywódcy UE przyjmują cele Unii Europejskiej według Strategii "Europa 2020". 16 krajów strefy euro przyjmuje plan pomocy dla Grecji.
 • 2011 – Rozwija się kryzys związany z zadłużeniem Grecji powodując panikę na rynkach finansowych. Zostaje podpisany  Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. 17 krajów strefy euro oraz kilka innych krajów członkowskich UE wyraża zgodę na uczestnictwo w nowym Pakcie Fiskalnym polegającym na ścisłej kontroli polityki ekonomicznej gospodarek.
 • 2012 – Coraz więcej banków przechodzi przez finalny etap stress testów bankowych, przy czym Hiszpania tworzy znajonalizowany bank tzw. toksycznych aktywów.    Przywódcy Rady UE  podjęli pierwsze kroki w celu  stworzenia unii bankowej. 
Top Ten Makroeconomic Events

Raport jest dostępny TUTAJ