Raport prezentuje wyniki badań sektora biurowego z perspektywy rozwijającego się rynku BPO/SSC. Analizy rynkowej dokonano na podstawie istniejącej i planowanej podaży, popytu, stawek czynszów oraz wskaźnika pustostanów.

Kraków jest siedzibą 76 firm, działających w sektorze BPO/SSC oraz R&D, co daje miastu pozycję lidera w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W renomowanym rankingu Tholons Top Outsourcing Cities 2012 na najlepszą lokalizację dla inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, stolica Małopolski zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce. Tym samym jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z dwóch najwyżej ocenionych miast europejskich.

Poszczególne wskaźniki dla sektora biurowego w Krakowie:

Na koniec 2012 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie kształtowała się na poziomie 485 650 m2, z czego 36 600 m2 dostarczono na rynek w czasie ostatniego półrocza. Ukończono w tym czasie dwa centra biznesowe w Enterprise Park, Bonarka 4 Business C oraz Excon w południowej części miasta. Obecnie w realizacji jest 78 100 m2 powierzchni biurowej, z których 24 200 m2 ma być oddane do końca 2013 r.

Całkowity popyt na powierzchnię biurową w sektorze BPO/SSC w drugiej połowie 2012 wynosił 17 120 m2. Największe transakcje drugiej połowy 2012 to te z udziałem CH2M HILL, CB Kazimierz, Herbalife oraz AON Hewitt. Największymi najemcami z sektora BPO na rynku krakowskim są firmy świadczące usługi finansowe i ITO.

Średni wskaźnik pustostanów na rok 2012 wyniósł 4.6%. Najniższy współczynnik zanotowano w północno-wschodnich dzielnicach Krakowa, natomiast najwyższy przypadł na centrum miasta.  Wskaźnik ten charakteryzuje się tendencją spadkową od początku 2011 r.

Średnia wysokość czynszu w drugiej połowie 2012 wahała się od €13 - €14 m2/miesiąc z nieznacznie wyższymi stawkami w projektach będących w budowie.

Prognozy

W pierwszym kwartale 2013 nie przewiduje się znaczącego wzrostu podaży powierzchni biurowych. Nastąpi to natomiast w drugiej połowie roku, pod warunkiem, że zrealizowane zostaną największe projekty - Quattro Business Park C i Bonarka 4 Business D. Aktywność najemców w pierwszej połowie 2013  może przekroczyć 60 000 m2. Wskaźnik pustostanów powinien nadal spadać.

Raport „BPO/SSC Overview” jest jestępny TUTAJ