Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród 9. edycji konkursu miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 kwietnia w warszawskim hotelu Marriott. Galę poprzedzała konferencja Real Green poświęcona tematom zrównoważonego budownictwa, w której uczestniczyli najlepsi eksperci związani z rynkiem nieruchomości komercyjnych.

Nagrody przyznawane są za wyniki biznesowe firm oraz kluczowe osiągnięcia mające wpływ na kondycje rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Wyboru zwycięzców dokonuje jury złożone z reprezentantów czołowych firm związanych z rynkiem nieruchomości w regionie Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, w tym między innymi przedstawicieli  deweloperów, inwestorów, banków oraz  firm konsultingowych

Zgodnie z danymi rynkowymi transakcje zawarte przez nagrodzony zespół powierzchni biurowych Colliers International stanowią 25% wszystkich transakcji reprezentacji najemcy zawartych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.  Jeśli chodzi o transakcje  zespołu powierzchni logistycznych i przemysłowych  wynoszą one 43% wszystkich transakcji w tym regionie.

„Jestem niezwykle szczęśliwy i dumny z przyznanych nam nagród.  Nagrody CEEQA stanowią dla nas wyjątkową wartość, gdyż są przyznawane przez naszych klientów. Jesteśmy im wdzięczni za zaufanie i lojalność,  którą  nas obdarzyli. To dla nas  zaszczyt mieć swój udział w ich sukcesach rynkowych.” skomentował Hadley Dean, Managing Partner, Eastern Europe.

Gala, którą zorganizowało CEE Insight Forum przy współpracy z Financial Times, przyciągnęła blisko 600 gości z 30 krajów.  Nagrody przyznano liderom branży nieruchomości komercyjnych: najlepszym projektom i firmom oraz   profesjonaliście roku.