Do zespołu Colliers International dołączył Radosław Górecki. Objął stanowisko Communication Manager. Jego zadaniem będzie nadzór nad działaniami PR oraz zarządzanie kluczowymi projektami komunikacyjnymi. Przed pracą w Colliers Radek był dziennikarzem. Od 1999 r. zajmował się tematyką nieruchomości. Powołał do życia dodatek „Lokale i Grunty” w Pulsie Biznesu. W 2006 r. przeszedł do działu warszawskiego gazety „Dziennik”, gdzie opisywał stołeczne inwestycje. Następnie stworzył tam dodatek „Nieruchomości” i kierował nim do listopada 2008 r. Pod koniec 2010 roku opracował koncepcję merytoryczną portalu dom.wieszjak.pl dla firmy Infor Next. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej miesięcznika „Eurobuild CEE”.

Aleksandra Wasilewska awansowała na stanowisko Dyrektora ds. PR na Europę Wschodnią. Ola będzie kontynuować działania związane z promocją marki Colliers International i wdrożeniem strategii komunikacji korporacyjnej w krajach regionu  Europy Środkowej i Wschodniej, do którego należą: Polska,  Rosja,  Ukraina,   Czechy, Słowacji , Bułgaria,  Rumunia,  oraz   Węgry.  Z firmą Colliers związana od 2012 roku. Pracowała w takich firmach, jak: NFI Magna Polonia, Skanska Polska, Apsys Polska i  Polska Rada Centrów Handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z marketingiem konsumenckim, badaniami rynkowymi, komunikacją korporacyjną oraz budowaniem marki. Zajmowała się pozycjonowaniem i ewolucją marki w firmach Skanska i Apsys. Jest autorem wielu artykułów na temat PR i komunikacji marketingowej.

Sylwia Szymańska awansowała na stanowisko Starszy Specjalista ds. PR i będzie współpracować z Radosławem Góreckim przy tworzeniu i implementacji strategii PR na rynek polski. Sylwia związana jest z Colliers od 2010 roku. Wcześniej piastowała stanowisko Specjalisty ds. PR. Sylwia jest odpowiedzialna m.in. za kontakt z mediami, komunikację działań firmy poprzez media społecznościowe, promocję ekspertów firmy podczas targów i konferencji branżowych oraz budowanie trwałych relacji z bezpośrednim otoczeniem biznesowym i okołobiznesowym firmy. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej oraz London School of Public Relations. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.