Analiza percepcji przedstawia wyniki dzieląc je na charakterystykę zielonego/zrównoważonego budynku, korzyści i koszty zielonego budownictwa, problemy rynku, percepcję certyfikacji, trendy na rynku, zrównoważony rozwój, wydajność i zdrowe miejsce pracy, a także percepcję deweloperów oraz inwestorów.

Do najważniejszych wyników badania należy m.in. fakt, że respondenci określili zrównoważone budynki, jako długofalowo redukujące koszty operacyjne oraz koszty utrzymania. Jednocześnie, świadomość bezpośredniej relacji między zielonym budynkiem, a zdrowiem i lepszą wydajnością pracowników jest wśród respondentów niska. Analiza opisuje również percepcję kosztów projektu i budowy zrównoważonych budynków w Polsce przez deweloperów, postrzeganie ryzyka zielonych inwestycji przez inwestorów, a także skłonność respondentów do poniesienia wyższych kosztów budowy, kupna lub najmu zielonego budynku.

Ankieta internetowa, analiza wyników oraz przedstawienie raportu tworzą pierwszą fazę projektu. Druga faza dostarczy rynkowi dane, które do tej pory były dostępne tylko wewnętrznie i pokaże rzeczywistą wartość ekonomiczną zrównoważonego budownictwa w Polsce. Jej wyniki zostaną przedstawione oraz udostępnione w 2014 roku.

Badanie zostało zainicjowane przez firmę Buro Happold w ramach inicjatywy Construction Marketing Group. Projekt został zainspirowany globalnym raportem „Business Case for Green Building”, przygotowanym przez organizację World Green Building Council.

Raport (w wersji polskiej i angielskiej) jest dostępny na stronach internetowych partnerów badania oraz pod poniższym linkiem:

http://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analysing_the_sustainable_construct

http://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analiza_rynku_zrownowazonego_budown