Przejdź do raportu>>

We wspomnianej publikacji Colliers International stara się odpowiedzieć na pytanie, jak organizacja zimowych igrzysk wpłynie na rozwój Soczi. W tym celu przyjrzał się infrastrukturze powstałej i zaplanowanej z myślą o igrzyskach. Starając się przewidzieć długoterminowe skutki organizacji olimpiady wzięto także pod uwagę sytuację w pięciu ostatnich miastach-gospodarzach Zimowych Igrzysk Olimpijskich, tj.: Lillehammer w Norwegii (1994), Nagano w Japonii (1998), Salt Lake City w USA (2002), Turynie we Włoszech (2006) i Vancouver w Kanadzie (2010) oraz wpływ innych dużych wydarzeń sportowych na miasta w których się odbyły.

„Z obserwacji wcześniejszych igrzysk zimowych oraz innych wielkich imprez sportowych jasno wynika, że organizacja takiej imprezy na pewno zwiększy renomę miasta, jak i całego kraju. Żeby to wykorzystać gospodarz potrzebuje odpowiedniego zaplecza: nie tylko logistycznego, ale także finansowego i inwestycyjnego oraz wsparcia publicznego i prywatnego.” – zauważa Damian Harrington, dyrektor regionalny ds. badań Colliers International na Europę Wschodnią.

W raporcie omówiono czynniki, które zadecydowały o zgłoszeniu kandydatury Soczi do organizacji igrzysk, a także przeanalizowano plusy i minusy organizacji imprezy, starając się przewidzieć, jaki może to mieć wpływ na lokalną gospodarkę, a także rynek pracy i inwestycje na tym terenie.

POTENCJALNE KONSEKWENCJE ORGANIZACJI ZIMOWYCH IGRZYSK W SOCZI – PLUSY:

 • Modernizacja infrastruktury portowej – pozwoliła na sprawne dostarczenie materiałów budowlanych niezbędnych do budowy infrastruktury i obiektów związanych z igrzyskami. Powstały także nowe doki dla jachtów oraz międzynarodowych statków rejsowych i pasażerskich.
 • Infrastruktura transportowa i informatyczna – powstały nowe trasy transportowe, w tym stacja kolejowa, zakupiono nowe pociągi i uruchomiono nowe linie, powstały mosty, tunele, sieci drogowe, nowy terminal lotniczy oraz rozbudowano istniejący, a także przeprowadzono inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz zmodernizowano sieci telekomunikacyjne. Stworzono także nowe połączenie kolejowe o dużej wydajności pomiędzy Soczi a tzw. Klastrem Górskim.
 • Infrastruktura oraz nowe inwestycje na rynku nieruchomości – organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich przełożyła się na nowe projekty budowlane oraz inwestycje prywatne, w tym na powstanie licznych centrów handlowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz hoteli otwartych specjalnie na olimpiadę.
 • Turystyka i wizerunek – igrzyska stały się katalizatorem pozwalającym na pozyskanie innych znaczących wydarzeń kulturalnych i sportowych dla Soczi, w tym siedmioletniej serii zawodów Grand Prix Formuły 1 oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 (mecze w Soczi będą rozgrywane na Stadionie Olimpijskim)
 • Narodowe Centrum Sportów Zimowych – zbudowano 11 obiektów sportowych pozwalających na uprawianie dyscyplin zimowych, a także światowej klasy ośrodek alpejski, który może się stać najlepszym tego typu obiektem w Rosji.
 • Dwie wioski olimpijskie – zbudowane w standardzie hoteli czterogwiazdkowych, które po igrzyskach służyć będą jako ogólnodostępne obiekty hotelowe.
 • Nowe centrum mediów – powstał budynek IBC (Międzynarodowego Centrum Nadawczego) o powierzchni 45 000 m2 oraz główne centrum prasowe o powierzchni 25 000 m2 . Obiekty te mogą być wykorzystywane w dłuższej perspektywie czasowej jako centrum prasowe – np. podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 oraz siedmioletniej serii zawodów Grand Prix Formuły 1.
POTENCJALNE KONSEKWENCJE ORGANIZACJI ZIMOWYCH IGRZYSK W SOCZI – MINUSY:

 

 • Zarządzanie wydatkami i demokratyczna odpowiedzialność – istnieje ryzyko, że w przypadku tak wysokich nakładów ze środków publicznych na organizację olimpiady czy innych wielkich wydarzeń sportowych może dojść do konieczności ograniczenia funduszy dostępnych dla innych jednostek samorządowych i podmiotów publicznych (np. zajmujących się ochroną zdrowia, edukacją, opieką społeczną).
 • Zadłużenie – wysokie koszty związane z organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich mogą potencjalnie doprowadzić do konieczności podwyższenia podatków lub innych opłat, szczególnie w sytuacji znacznego przekroczenia pierwotnego budżetu inwestycji tak, jak miało to miejsce w przypadku Letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r. i w Londynie w 2012 r.
 • Ryzyko marginalizacji lokalnych inicjatyw sportowych – koncentracja na elitarnych sportach wyczynowych może odbić się negatywnie na promocji aktywności fizycznej na poziomie lokalnym, a także na sponsoringu i finansowaniu z ramienia samorządów lokalnych.
 • Wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury – oddanie do użytku nowych obiektów może skutkować odejściem od wykorzystywania starszych obiektów sportowych i infrastruktury transportowej, która w dalszym ciągu nadaje się do użytku, ale nie może być modernizowana ze względu na brak funduszy.
 • Potencjalne komplikacje w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych – krótkie terminy oddania nowych obiektów i infrastruktury mogą potencjalnie doprowadzić na późniejszym etapie do problemów w kwestii prawa własności nieruchomości.
 • Niedostateczne wykorzystywanie obiektów sportowych i nowej infrastruktury – a także wysokie koszty utrzymania obiektów światowej klasy, jako że obiekty te budowane są z przeznaczeniem na uprawianie specjalistycznych dyscyplin sportowych, które nie mają tradycji w Soczi. Z uwagi na niewielką liczbę mieszkańców nie ma możliwości wystarczającego wykorzystania takich inwestycji po zakończeniu imprezy.
 • Szkody środowiskowe/ekologiczne – niektóre nowe inwestycje nie powstawały na nieużytkach lub mało intensywnie wykorzystywanych terenach przemysłowych, ale na obszarach podmokłych, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla flory i fauny.
 • Bezpieczeństwo turystyki/wizerunek – potencjalne obawy związane z bezpieczeństwem mogą negatywnie wpłynąć na reputację kraju oraz turystykę.

 Wydaje się, że przy zgłaszaniu kandydatury Soczi wiele z tych czynników wzięto pod uwagę. Budowa nowych obiektów powinna przyczynić się do rozwoju turystyki zarówno w krótszym horyzoncie czasowym (bezpośredni związek z uprawianiem sportów zimowych), jak i w dłuższej perspektywie, dzięki przebudowie oraz ponownemu wykorzystaniu powstałej infrastruktury podczas organizacji Grand Prix Formuły 1 oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

– W odniesieniu do konkretnych korzyści dla rynku nieruchomości, warto zaznaczyć, że nowopowstała infrastruktura przyczyni się do podniesienia jakości obiektów w mieście i jego okolicach co będzie korzystne dla lokalnych i regionalnych najemców. Poczynione inwestycje powinny także przyczynić się do poprawy kondycji turystyki, stymulując popyt w dłuższym horyzoncie czasowym – podsumowuje Damian Harrington.