Paul Blackman, Dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers International specjalizujący się w obsłudze najemców z sektora BPO/SSC komentuje publikację:

Powszechnie znane na polskim rynku zagłębia BPO to na przykład Kraków, Wrocław, Trójmiasto czy region Poznania. W naszym raporcie z 2012 roku „BPO pod mikroskopem” omówiono szczegółowo 8 lokalizacji będących liderami w tym sektorze.

Jednakże, w ostatnim czasie klienci zaczęli wykazywać zainteresowanie mniej popularnymi lokalizacjami, takimi jak Lublin, Kielce, Toruń czyn Olsztyn. Nasza najnowsza mapa „Rising Stars 2013: 10 upcoming BPO/SSC locations” jest analizą rynku biurowego oraz sytuacji demograficznej w 10 polskich miastach,  które mają ogromny potencjał do rozwoju w tym kierunku w ciągu najbliższych lat.

Raport w formie infografiki przedstawia podaż powierzchni biurowej w wymienionych lokalizacjach, obowiązujące stawki czynszu oraz wskaźnik powierzchni niewynajętej. Mapa prezentuje również liczbę uczelni wyższych oraz studentów, poziom bezrobocia jak również średni poziom płac.

Kluczowe wnioski:

  • Stawki czynszów w wymienionych lokalizacjach mogą być nawet o 50% niższe w porównaniu z głównymi rynkami biurowymi;
  • Obecna podaż powierzchni biurowej w poszczególnych lokalizacjach jest wprawdzie stosunkowo niska, ale w niektórych miastach jak Lublin, Kielce czy Olsztyn znaczna ilość powierzchni biurowej jest w trakcie budowy lub w fazie planowania;
  • Firmy z sektora BPO już obecne na omawianych rynkach to głównie branża IT, call centres oraz usługi finansowe;

Podsumowanie

Wschodzące gwiazdy BPO nie zdominują z pewnością liderów rynku, ale zdecydowanie zyskają na wartości w najbliższym czasie, ponieważ sektor BPO poszukuje lokalizacji oferujących korzystniejsze warunki finansowe, doboru kadry itp.