„Wartość ta nie powinna być jednak rozpatrywana jako reprezentatywna” stwierdził Damian Harrington, Dyrektor Regionalny ds. Badań w Colliers International, „z racji tego, że zamknięcie dużych transakcji zniekształca statystyczne trendy roczne”.

Firma Colliers wskazuje, iż:

Po pierwsze, jeżeli spojrzymy na transakcje zamknięte w 2011, możemy zaobserwować, iż obroty na rynku generowane były przez bardzo duże “jednorazowe” transakcje – transakcje dotyczące Portfolio Europolis oraz Galerii St Pete – łączna kwota 2,3 miliarda euro stanowi prawie 20% łącznego wolumenu transakcji w całym roku. Gdyby transakcje te zostały zamknięte przed lub po roku 2011, łączna wartość dla tego roku byłaby znacznie niższa.

Po drugie,  w Moskwie realizowane są cztery inwestycje o wartości ponad 2,2 miliarda euro, które miały zakończyć się w 2012 r., ale które w chwili pisania tego raportu nie zostały jeszcze zamknięte. W przypadku, gdyby zostały one zamknięte w 4 kwartale 2012, spadek aktywności w stosunku rocznym zmniejszyłby się o połowę, do 20%. W przypadku, gdyby transakcja dotycząca Galerii St Petersburg zamknięta została w 1 kwartale 2012, nie zaś w 4 kwartale 2011 r., różnica w stosunku rocznym wyniosłaby zaledwie 5%.

W dalszej części Damian Harrington stwierdził, że „Pomimo, iż statystyki roczne wskazują na dużą zmienność, możemy zaobserwować wyraźny trend, iż rynki, które w dalszym ciągu przyciągają kapitał w branży nieruchomości oferują połączenie następujących czynników:

1. Płynne rynki kapitałowe, w tym konkurencyjne oprocentowanie zadłużenia.

2. Dostępność mocnych, podstawowych aktywów przy umiarkowanym poziomie cen.

3. Pozytywne dane dotyczące wzrostu gospodarczego oraz rynku nieruchomości.

Najwięcej korzyści w związku z powyższą kombinacją czynników odnoszą Rosja oraz Polska. W 2012 państwa te odpowiedzialne były za 80% wszystkich transakcji, przy czym trend ten zostanie podtrzymany w roku 2013.”

Pomimo, iż Ukraina odnotowała największy wzrost w stosunku rocznym w związku z zamknięciem największego wolumenu inwestycji w ostatnich pięciu latach, na wolumen transakcji składała się niewielka liczba transakcji z jedną dużą transakcją dotyczącą centrum handlowego Ocean Plaza w Kijowie. Jest mało prawdopodobne, aby takie jednorazowe transakcje były powtarzane co roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę wschodzący charakter rynku inwestycji w Kijowie.

Podobnie, wszystkie inne rynki, za wyjątkiem Rumunii i Polski, zanotowały spadek aktywności, jednakże w dłuższym horyzoncie czasowym spodziewamy się odbicia na niektórych, jeżeli nie na wszystkich z tych rynków.

Podsumowując, wyniki na rynku inwestycji w Europie Wschodniej w ostatnich kilku latach były dobre pomimo wpływu negatywnych czynników – w tym pogarszających się perspektyw gospodarczych oraz spadku wzrostu gospodarczego, częściowego zamknięcie tradycyjnych form kredytowania poza głównymi rynkami Polski, Rosji, Czech oraz Słowacji jak również problemami regulacyjnymi wpływającymi na zdolność podejmowania działań.

Patrząc w przyszłość, podczas gdy gospodarka europejska powinna wejść w fazę ożywienia w 2013, aktywność operacyjna banków i inwestorów pozostanie na niższym poziomie, powodując, poza głównymi rynkami, ograniczenia w działalności.

Colliers International przedstawia również swój udział w rynku inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w 2012 r. Colliers w dalszym ciągu utrzymuje pozycję lidera pod względem ilości przeprowadzonych transakcji w porównaniu z konkurencją. Colliers pośredniczył w zawarciu jedynej transakcji inwestycyjnej na Słowacji w tym roku oraz największej transakcji na rynku nieruchomości biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej w tym roku (WFC, z JLL). Pomimo skurczenia się rynku inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej o jedną trzecią w 2012, wolumen transakcji w których pośredniczył Colliers był taki sam jak w 2011 roku. Do niniejszej informacji prasowej załączona została także graficzna ilustracja udziału w rynku.

* Wolumen transakcji dotyczy jedynie nieruchomości generujących przychód i nie uwzględnia transakcji gruntowych oraz umów zawartych przez użytkowników końcowych nieruchomości. Wartość odnosi się do transakcji potwierdzonych jako zamknięte do dnia 30 stycznia 2013.