KLAUZULA INFORMACYJNA
COLLIERS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).

Dane przetwarzane będą w celu:

a)    prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z kontrahentami, potencjalnymi kontrahentami oraz ich przedstawicielami, nie dłużej, niż jest to konieczne do załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji;

b)    realizacji umów zawartych z Colliers na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, do czasu wygaśnięcia zobowiązań umownych;

c)     marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Colliers polegającego na pozyskiwaniu nowych kontrahentów i zachęcaniu do współpracy z Colliers, do czasu złożenia sprzeciwu;

d)    obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o dobro spółki Colliers, do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Zapewniamy jednak, że Colliers stosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony, o których mowa w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. (nr (2002/2/WE), dostępnej pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie potrzeby kontaktu lub  uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania przez Colliers Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem: DaneOsoboweCIP@colliers.com

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
COLLIERS INTERNATIONAL REMS SP. Z O.O.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Colliers International REMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 3 („Colliers”).

Dane przetwarzane będą w celu:

a)    prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest komunikacja z kontrahentami, potencjalnymi kontrahentami oraz ich przedstawicielami, nie dłużej, niż jest to konieczne do załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji;

b)    realizacji umów zawartych z Colliers na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, do czasu wygaśnięcia zobowiązań umownych;

c)    marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Colliers polegającego na pozyskiwaniu nowych kontrahentów i zachęcaniu do współpracy z Colliers, do czasu złożenia sprzeciwu;

d)    obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dbanie o dobro spółki Colliers, do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Colliers współpracuje w ramach swojej działalności gospodarczej, np. spółki z grupy kapitałowej Colliers oraz dostawcy usług IT.

Dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady (poza EOG). Zapewniamy jednak, że Colliers stosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony, o których mowa w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. (nr (2002/2/WE), dostępnej pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie potrzeby kontaktu lub  uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania przez Colliers Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem: DaneOsoboweREMS@colliers.com