Kariera nieruchomości praca

Oferty pracy w Colliers

 • Młodszy Zarządca Nieruchomości Gdańsk

  Twoje obowiązki: wsparcie Zarządcy Nieruchomości we wszystkich zadaniach lub zarządzanie nieruchomością, kontaktowanie się z najemcami i reagowanie na ich potrzeby, przygotowywanie miesięcznych raportów dla właściciela (pod nadzorem Zarządcy Nieruchomości), monitorowanie i kontrolowanie umów z dostawcami oraz sprawdzanie spójności z postanowieniami umów...

 • Transaction Coordinator w dziale Retail Agency

  Zakres obowiązków: koordynowanie / wspieranie procesów transakcyjnych w dziale, w tym m.in.: kontakt i spotkania z klientami w procesie reprezentacji najemcy, zbieranie ofert od właścicieli nieruchomości, przygotowywanie porównań / analiz ofert dla klientów...

 • Rzeczoznawca Majątkowy

  Zakres obowiązków: przygotowywanie wycen nieruchomości oraz raportów dla klientów, kontaktowanie się z obecnymi oraz potencjalnymi klientami, odpowiedzialność za przygotowane wyceny i podpisywanie wycen, kontaktowanie się z klientami, urzędami, bankami w celu pozyskiwania potrzebnych informacji na temat rynku oraz nieruchomości...

 • Graphic Designer

  Twoje obowiązki: projektowanie i wykonywanie dużych dokumentów i publikacji; przygotowanie materiałów do publikacji i druku (w tym m.in.: skład i łamanie tekstu, obróbka zdjęć i grafiki, współpraca z drukarniami); obróbka zdjęć, projektowanie i wykonywanie grafiki...

 • Specjalista ds. Finansowych

  Za co będziesz odpowiedzialny: wystawianie faktur; sporządzanie zestawień i rozliczeń; analizę realizacji budżetów operacyjnych i marketingowych; przygotowywanie kalkulacji zabezpieczeń umów najmu; kalkulację waloryzacji stawek czynszu; ścisłą współpracę z działami księgowości klientów...

 • Architekt - Kraków

  Za co będziesz odpowiedzialny: projektowanie przestrzeni biurowych od koncepcji po realizację, prowadzenie projektów koncepcyjnych i bezpośredni kontakt z klientem, przygotowywanie prezentacji i prowadzenie spotkań z klientem, przygotowywanie planów funkcjonalnych przestrzeni biurowych.

 • Senior Associate | Building Consultancy Services | Project Management | Kraków

  Za co będziesz odpowiedzialny: zarządzanie projektami we wszystkich obszarach procesowych; przygotowywanie dokumentacji do przetargów i ich realizacja; świadczenie usług nadzoru budowlanego; przygotowywanie, weryfikowanie i rozliczanie kosztów robót budowlanych; współpraca z urzędami; analizy techniczne; wykonywanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych etc.

 • Zarządca Nieruchomości – Warszawa

  Za co będziesz odpowiedzialny: zarządzanie nieruchomością komercyjną; bieżący kontakt z najemcami; kontrola stanu nieruchomości i zarządzanie pracami podwykonawców; organizacja przetargów na usługi i serwisy; przygotowanie budżetów OPEX oraz CAPEX, analiza kosztów; nadzór nad codziennym funkcjonowaniem nieruchomości; raportowanie w języku polskim i angielskim

Skontaktuj się z nami


Polska
The Metropolitan Colliers International pl. Pilsudskiego 3 00-078 Warsaw | Tel.: +48 22 331 78 00