Kariera nieruchomości praca

Oferty pracy w Colliers

 • Project Manager - Building Consultancy Services

  Potrzebujemy osoby, która będzie: zarządzać projektami we wszystkich obszarach procesowych, przygotowywać dokumentację do przetargów i je realizować, świadczyć usługi nadzoru budowlanego, przygotowywać, weryfikować i rozliczać koszty robót budowlanych, współpracować z urzędami - przygotowywanie dokumentów formalnych...

 • Zarządca Nieruchomości Poznań

  Potrzebujemy osoby, która będzie: zarządzać nieruchomością komercyjną, kontaktować się na bieżąco z najemcami, kontrolować stan nieruchomości i zarządzać pracami podwykonawców, organizować przetargi na usługi i serwisy, przygotowywać budżety OPEX oraz CAPEX, analizować koszty, nadzorować codzienne funkcjonowanie nieruchomości...

 • Praktyki studenckie - biura regionalne w Łodzi

  Jeśli chcesz: asystować pracownikom biura w przygotowywaniu dokumentów i prezentacji, kontaktować się z deweloperami i klientami w celu pozyskiwania potrzebnych informacji na temat rynku oraz nieruchomości, zarządzać bazą danych i ją aktualizować, wspierać pracę administracyjną biura, przygotowywać tłumaczenia...

 • Senior Associate - Green Building Advisory

  Twoje obowiązki: pomoc w opracowaniu i wdrażaniu strategii projektu LEED/BREEAM odpowiedniej dla celów klienta i wykonalności certyfikacji, weryfikacja zgodności materiałów i projektu z wytycznymi LEED/BREEAM, koordynowanie przepływu informacji między członkami zespołu projektowego...

 • Zarządca Nieruchomości – Warszawa

  Za co będziesz odpowiedzialny: zarządzanie nieruchomością komercyjną; bieżący kontakt z najemcami; kontrola stanu nieruchomości i zarządzanie pracami podwykonawców; organizacja przetargów na usługi i serwisy; przygotowanie budżetów OPEX oraz CAPEX, analiza kosztów; nadzór nad codziennym funkcjonowaniem nieruchomości; raportowanie w języku polskim i angielskim

Skontaktuj się z nami


Polska
The Metropolitan Colliers International pl. Pilsudskiego 3 00-078 Warsaw | Tel.: +48 22 331 78 00