Eksperci

Ewa Czarnecka

MRICS
Senior Partner | Director

The Metropolitan
Colliers International
pl. Pilsudskiego 3
00-078 Warsaw

ewa.czarnecka@colliers.com

Tel.: +48 604 121 641

License # 1216404 (RICS) and 3965

vCard

EN: Ewa has joined Colliers in December 1999 as a Research Assistant.After receiving polish valuation licence in 2003 she became a valuerand Head of Valuation and Consultancy with the responsibility to start and to grow valuation team in Poland. Today valuation team consist of 9 people including 7 licensed valuers and Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) members and aplicants. Ewa is a polish licenced valuers with accreditation of Ministry of Infrastructure and RICS Registered Valuer.

PL: Ewa dołączyła do zespołu Colliers w 1999 r. na stanowisku Asystentka ds. Badania Rynku. W 2003 roku po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości i uzyskaniu licencji rzeczoznawcy majątkowego została szefem Działu Wycen i Doradztwa. Jej odpowiedzialnością było zapoczątkowanie i rozwój tego działu. Dzisiaj Dział Wycen stanowi 9 osobowy zespół w tym 7 uprawnionych rzeczoznawców oraz członków RICS (Królewkiego Instytutu Rzeczoznawców założonego w Wielkiej Brytani). Ewa jest licencjonowanym rzeczoznawcą akredytowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i członkiem RICS.

Osiągnięcia

EN: Partner at Colliers International Poland. Licensed valuers with accreditation of Polish Ministry of Infrastructure and a Member of Royal Institution of Chartered Surveyors.

PL: Partnerstwo w Colliers International Poland. Licencja w zakresie wyceny nieruchomości wydawana przez Polskie Ministerstwo Infrastruktury, Członkostwo w RICS.

Specjalizacja

Valuation and Advisory Services

Klienci

Bank Zachodni WBK, Bank Pekao S.A., Westdeutsche ImmobilienBank AG, HSBC, DB Nord, ING Lease, Skanska.

Wykształcenie

EN: Academy of Economics in Cracow specialization Real Estate and Investment (Master degree in Economics). Postgraduate study of Real Estate Valuation and professional practice at Warsaw’s Technical University. Postgraduate study at Sheffield Hallam University. (Property Valuation and Management).

PL: Akademia Ekonomiczna w Krakowie specjalizacia: Nieruchomości i Inestycje (tytuł magistra ekonomii). Studia podyplomowe i praktyki w zakresie Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości i Zarządzanie na Sheffield Hallam University.

Referencje

EN: We like to work with you because you care.
PL: Lubimy z Państwem pracować ponieważ widzimy wasze zaangażowanie.

Stowarzyszenia i Członkostwa

RICS and WSRM

52,24286500 21,01232100
Ewa

Skontaktuj się z Ewa