Een compleet strategisch huisvestingsplan
Het is belangrijk om te weten welk zorgvastgoed u nodig heeft om uw strategie uit te voeren. Is het nodig om vastgoed te verkopen? Hoe kunt u leegstaand vastgoed anders invullen? Of kunt u het misschien herontwikkelen? Samen komen we tot de juiste inzichten die nodig zijn om een duurzaam huisvestingsplan te maken.


De beste uitvoering van het huisvestingsplan
Het strategische huisvestingsplan geeft de flexibiliteit die nodig is om in te spelen op een veranderende markt. Wij ondersteunen u bij de uitvoering van dit plan en bestaat uit de diensten:

  • Benchmark van uw huisvestingslasten
  • Haalbaarheidsstudies voor herontwikkeling of renovatie
  • Taxaties voor de financiering van (ver)huur & (ver)koop
  • Begeleiden bij huur of koop van nieuw vastgoed
  • Begeleiden bij verhuur of verkoop van bestaand vastgoed in afstemming met het College Sanering Zorginstellingen


Goed beleggen in zorgvastgoed
Ook voor beleggers in zorgvastgoed betekent de regelgeving een aanpassing in strategie. Welk zorgvastgoed geeft nu en later het beste rendement? Welk risico’s zitten er nu in de portefeuille? Welk vastgoed moet u afstoten? Of welke zorgvastgoed komt vrij om in te beleggen? Samen kijken we naar de nieuwe zorgwereld en signaleren kansen en eventuele risico’s. De oplossing varieert van herontwikkelingsadvies tot ver- en aankoop van zorgvastgoed.

Taxaties op maat
Goed taxeren van ziekenhuizen, zorgwoningen of apotheken begint bij diepgaande kennis van de zorgmarkt. Ook hier speelt de veranderende wet- en regelgeving een steeds grotere rol. Wij laten u zien hoe de waarde is bepaald en hoe uw vastgoed zich verhoudt tot vergelijkbare objecten. Daardoor heeft u een betrouwbare en realistische vastgoedtaxatie als startpunt voor uw financiering of de goedkeuring van uw jaarrekening. 

Wat kunt u van ons verwachten?
Elk vraagstuk is uniek en vraagt om een maatwerkaanpak. We stellen het juiste team van experts samen dat voor u aan de slag gaat en we delen kennis met onze internationale Healthcare teams. Natuurlijk is Colliers lid van Stichting Zorgvastgoed.nl, die zorgt voor een toekomstbestendige zorgmarkt. Door de werelden van financiers, zorginstellingen en beleggers aan elkaar te koppelen, weten wij hoe de wereld van zorgvastgoed van de toekomst er uitziet. Hierdoor bieden wij u creatieve oplossingen die niet alleen nu, maar ook in de toekomst aantrekkelijk en duurzaam zijn. Het Healthcare-team gaat graag het gesprek met u aan.