Wij geven u inzicht in het verband tussen vastgoed en uw businessmodel. Het startpunt is de ontwikkeling van een visie op huisvesting waarin uw bedrijfsdoelstellingen worden vertaald in vastgoedeisen.

Het juiste inzicht 
Een visie op huisvesting begint bij het verzamelen van de juiste inzichten. Dit doen we via een strategische workshop, een analyse van het bedrijfsproces, een beschrijving van de gewenste manier van werken en een scan van uw huidige vastgoedportefeuille. De uitkomsten vertalen we in een visie op huisvesting: het startpunt van uw toekomstige huisvestingsbeslissingen. Hierin staat welke eisen en wensen er gesteld worden aan uw vastgoed, zodat het goed aansluit op de organisatiedoelen.

Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt in korte- en langetermijnplanning. Daarmee kan de vraag vanuit de organisatie en het aanbod in de markt op elkaar afgestemd worden. Bijvoorbeeld door optimalisatie van locaties, een upgrade van de werkomgeving of heronderhandeling van bestaande contracten.

Wat kunt u van ons verwachten?
Met cijfermatig onderbouwde analyses en duidelijke overzichten stellen wij u in staat om een toekomstbestendige beslissing te maken. Wij leveren een helder beslismodel en een dashboard waarmee u kunt zien wat de impact van de keuzes zijn op uw bedrijf. Hierdoor heeft u de controle over het maken van de juiste beslissing over de beste huisvesting en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan uw bedrijfsdoelstellingen.