Ons advies geeft antwoord op de strategische vragen zoals: Is uw huidige huisvesting toekomstbestendig? Wat is voor uw organisatie de optimale huisvesting? Hoe houdt u in uw vastgoedbeslissingen rekening met doelstellingen ten aanzien van flexibiliteit, efficiency, mobiliteit en uitstraling? 

Colliers verschaft u inzicht in de connectie tussen het vastgoed en uw business. Startpunt is het ontwikkelen van een visie op huisvesting waarin uw bedrijfsdoelstellingen worden vertaald in concrete eisen voor het vastgoed. Op welke wijze kunnen de huisvesting en de locatie(s) aantoonbaar bijdragen aan de ambities en strategie van uw business?

De juiste inzichten 
Een visie op huisvesting vereist inzicht in de doelen waar huisvesting een structurele bijdrage aan kan leveren. We verkrijgen deze inzichten via een strategische workshop, een functionele analyse van het bedrijfsproces, een beschrijving van de gewenste manier van werken én een scan van uw huidige vastgoedportefeuille. De resultaten ordenen we in een helder overzicht om te komen tot uw visie op huisvesting, de driver voor uw toekomstige huisvestingsbeslissingen.

Huisvestingsvisie en masterplan
In de visie zijn de organisatiedoelen vertaald naar de eisen en wensen voor uw vastgoed en de huisvesting. In het masterplan wordt deze visie uitgewerkt in een concrete actieplanning voor zowel de korte als lange termijn, om de vraag vanuit de organisatie en het aanbod van de huisvesting op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door optimalisatie van locaties, upgrade van de werkomgeving of herijking van bestaande contracten.

Wat kunt u van ons verwachten?
Met fact based analyses en duidelijke overzichten stellen wij u in staat om toekomstbestendige huisvesting keuzes te maken. Wij leveren een helder beslismodel en dashboard dat inzicht geeft in de consequenties voor uw bedrijf en bieden concrete actiemogelijkheden. Dit geeft u de controle om de optimale huisvesting te realiseren die een bijdrage levert aan uw bedrijfsdoelstellingen.