Benchmark de facilitaire prestaties van uw leveranciers
De Colliers Occupier Cost Index® is een facilitaire benchmark die jaarlijks de facilitaire kosten per FTE in Europa kaart brengt (volgens de NEN EN 15221 norm). Deze benchmark laat zien hoe uw facilitaire en huisvestingskosten zich verhouden tot andere bedrijven uit uw sector. U ziet direct welke besparingen en verbeteringen mogelijk zijn. Bekijk de uitkomsten van de Occupier Cost Index van 2016. 

Strategische koers Facility Management

De facilitaire benchmark geeft de inzichten die nodig zijn om de juiste strategische richting te bepalen voor de invulling van uw facilitair aanbod. Van eigen beheer tot volledige uitbesteding van facilitaire diensten. Wij adviseren u in deze belangrijke keuzes en ondersteunen u bij de heronderhandeling van contracten of het aanbesteden van opdrachten. En bij de implementatie er van.

Meet en verbeter de facilitaire beleving
De prestaties van uw leveranciers worden op twee manieren gemeten. Het naleven van de contractafspraken wordt gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt via een dashboard. Daarnaast wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden bij uw interne klant, de medewerkers. Colliers heeft verschillende methodes ontwikkeld om inzicht te krijgen in hun ervaringen, wensen en verwachtingen. En daarmee heeft u een overzicht in handen van de belangrijkste door te voeren verbeterpunten. Lees meer over deze onderzoeken

Wat kunt u van ons verwachten?
Door een zorgvuldige analyse van uw facilitaire processen kunnen wij u betrouwbaar advies geven over de prestaties van uw facilitair bedrijf. U krijgt een duidelijk beeld van mogelijke kostenbesparingen en verbeteringen. Ook laten wij zien hoe u deze plannen realiseert. Dit vormt de basis voor continue verbetering van uw facilitair bedrijf en geeft de onderbouwing voor besluitvorming op bestuursniveau. Het Facility Management Consultancy-team gaat graag het gesprek met u aan.