De Colliers Benchbase® is de grootste en meest betrouwbare vastgoed en facilitaire benchmark database van Europa en heeft informatie over meer dan 34,2 miljoen m² VVO in 29 landen. Met deze unieke data maken we business cases en toekomstscenario’s gebaseerd op de beste voorbeelden uit de totale facilitaire markt. Jaarlijks publiceren wij de European Occupier Cost Index met de benchmark resultaten.

Colliers is als gecertificeerd adviseur aangesloten bij de NFC-index en benchmarkt volgens de Nederlandse en Europese standaarden. 
  • Facilitaire kosten: NEN-EN 15221 en ruimtenormering NEN 2580
  • Kwaliteit: NFC-index en Europees gevalideerde serviceniveaulijst per Facility Management proces
  • Duurzaamheid: NFC-index en Europees gevalideerde duurzaamheidslijst per Facility Management proces, gekoppeld aan BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerken