Voordelen
  • U krijgt inzicht in de duurzaamheid van uw gebouw en waar verbeteringen behaald kunnen worden. 
  • Duurzame prestaties worden helder en aantoonbaar. Dat verhoogt de markt- en gebruikerswaarde.
  • Ook de categorie gezondheid wordt beoordeeld. Dat is goed voor uw medewerkers en hun productiviteit.
  • Als gecertificeerde kwaliteitsborging kunt u met het certificaat uw duurzaamheid aantonen voor RfP’s.
  • BREEAM gaat verder dan de eisen die wettelijk aan gebouwen worden gesteld. Daarmee bent u voorbereid op de toekomst.
Belangrijkste keurmerken
De certificering is opgebouwd uit negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze leiden tot een totaalscore die wordt uitgedrukt in 1 tot 5 sterren.  De belangrijkste twee keurmerken zijn:  
BREEAM-NL nieuwbouw & renovatie
Voor nieuwbouw projecten, uitbreidingsplannen of grootschalige renovaties 
BREEAM-NL In-Use
Voor bestaande gebouwen op drie onderdelen: Asset (gebouw), Building management (beheer) en Organisational (gebruik)

Bent u geen pandeigenaar? Ook als huurder kunt u via dit keurmerk het gebruik van uw huisvesting certificeren. 

Wat kunt u van ons verwachten?
Onze BREEAM-experts beginnen met het in kaart brengen van uw situatie. Waarom wilt u certificeren? Wat is uw ambitie? Hoeveel sterren wilt u behalen? Kan dat vanuit de bestaande situatie? Samen met u bepalen we waar en hoe tegen de minste kosten de meeste certificeringspunten kunnen worden behaald. Bij nieuwbouw beoordelen we ook of het ontwerp voldoet aan de beoordelingscriteria. Daarna stellen we een actieplan op voor de nodige aanpassingen. Voor de technische aspecten beschikken we over een uitgebreid netwerk van partners. Het traject wordt afgesloten met de feitelijke certificering door een onafhankelijke beoordelaar.
 
Wilt u een certificering aanvragen? Of hebt u vragen? Onze BREEAM-experts geven u graag meer informatie.