1. Agile werken verhoogt de bezettingsgraad van het kantoor
  Van thuiswerken naar werken alsof je thuis bent is het adagium van veel agile concepten. Zelf kiezen wanneer je naar kantoor komt, is met agile werken slechts beperkt mogelijk. Het groepsproces staat namelijk centraal en de rituele teamoverleggen - ook wel stand ups genaamd – zijn heilig. Hierdoor komen meer mensen naar kantoor en betekent dat de bezettingsgraad toeneemt.

 2. Agile werken beperkt de flexibiliteit van de werkomgeving
  Het klinkt tegenstrijdig, maar agile werken vermindert de flexibiliteit van de werkomgeving. Het team is procesbepalend en wordt als groep gehuisvest, bij voorkeur aan één werkblok. Dat maakt het lastig om als individuele medewerker plaats te nemen in een ‘vreemd’ agile team. Je maakt namelijk geen deel uit van hun teamproces.

 3. Agile werken beperkt activiteit-gerelateerd werken
  Activiteit-gerelateerd werken faciliteert voor elke activiteit de meest geschikte werkplek. Je kiest de werkplek die het beste past bij je werkzaamheden van die dag en wisselt dan ook regelmatig van werkplek. Met agile werken worden de meeste activiteiten uitgevoerd in de buurt van het team. Hierdoor zit je zo vaak mogelijk aan het teamblok en maak je alleen bij uitzondering gebruik van een andere werkplek.

 4. Agile werken vereist minder vergaderzalen
  De kern van agile werken is dat formeel vergaderen wordt vervangen door korte afstemmingsmomenten en continue informele afstemming in het team. De vergadering vindt plaats op de werkvloer en niet meer in aparte ruimtes.

 5. Stilte wordt schaars
  Omdat met deze manier van werken de activiteiten allemaal in de buurt van het team in een open omgeving worden uitgevoerd, neemt de diversiteit van de werkomgeving af. De werkomgeving wordt opener en kent meer rumoer dan in activiteit-gerelateerde omgeving van Het Nieuwe Werken. Stilte en ongestoord kunnen werken worden een schaarser goed. Dit wordt als grootste nadeel gezien van een agile werkomgeving.