Uw uitdagingen

Waardevolle inzichten door unieke data
We zijn marktleider benchmarking van huisvesting, werkomgevingen en facilitaire kosten en beschikken over de grootste vastgoed en facilitaire database van Europa met gegevens van 3.650 gebouwen, meer dan 33 miljoen m² en ruim 1,7 miljoen fte’s.  Op basis daarvan introduceerden we o.a. de verborgen leegstand index en de Europese Occupier Cost Index®. Met deze unieke data geven we u helder inzicht in de kosten, het gebruik en de effectiviteit van huisvesting en werkomgevingen. U kunt voor gefundeerde besluitvorming vertrouwen op feiten en bewezen successen. 

Wereldwijde trends
Natuurlijk verdiepen we ons in de wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van de kantorenmarkt en werkomgevingen. We lopen voorop met innovaties en publiceren daar regelmatig over. Zo introduceerde Colliers de quantified workplace. De werkomgeving waarin wearables worden gebruikt om inzicht te krijgen in de optimale balans tussen welzijn, productiviteit, stress en gezondheid op individueel en organisatieniveau. 

Verantwoordelijk voor resultaat
Onze unieke data en innovaties zorgen voor goed onderbouwd advies en oplossingen die ook op lange termijn succesvol blijven. Het rendement wordt meetbaar gemaakt aan de hand van grondige evaluatie. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor het succes van uw organisatie. U mag ons ook afrekenen op het resultaat. Daarom maken wij een deel van onze beloning direct afhankelijk van met u afgesproken kritische succesfactoren. Zoals de gerealiseerde medewerkerstevredenheid over de nieuwe werkomgeving, de behaalde besparing op huisvestingskosten of de medewerkersbeleving ten aanzien van productiviteit.