Een flexibele vastgoedstrategie is nodig om de eisen van de klant te laten aansluiten op het aanbod van de zorginstelling. De waarde die het vastgoed toevoegt aan het primaire zorgproces staat hierin centraal. Vragen die hierbij aan de orde komen: 
  • Wat behoort binnen de vastgoedportefeuille tot de kernvoorraad? 
  • Welke flexibiliteit is nodig voor de veranderende zorgvraag? 
  • Wat zijn de geldstromen en hoe verhouden de totale huisvestingskosten zich binnen de markt? 
Colliers International beheerst de expertise om middels een integrale aanpak antwoord te geven op deze complexe vraagstukken. Vanuit de gebruiker, belegger, ontwikkelaar en financier komen wij tot een strategisch advies. Zowel op pand- als portefeuilleniveau. Wij hebben ervaring met de rol van het College Sanering Zorginstellingen en weten hoe private en institutionele beleggers denken en handelen. 

Onze diensten:
  • Opstellen en implementatie van een strategisch huisvestingsplan
  • Benchmark van de totale huisvestingslasten
  • Haalbaarheidsstudies inzake transformatie, renovatie en/of herontwikkeling van bestaand vastgoed
  • Taxaties ten behoeve van financiering, aan-/verhuur & aan-/verkoop
  • Begeleiding bij de aanhuur en/of aankoop van nieuw vastgoed
  • Begeleiding bij verhuur en/of verkoop van bestaand (verouderd of overtollig) vastgoed, in samenwerking met het College Sanering Zorginstellingen