Om het meest gunstige rendement op de investeringen te behalen is het van essentieel belang om effectief en proactief te handelen. Colliers International is gespecialiseerd in het verzorgen van het property management c.q. beheer van commercieel onroerend goed. Wij zijn actief op commerciële, technische en financiële gebieden en besteden veel aandacht aan de huurders alsmede diverse facilitaire aspecten binnen uw portefeuille. 

Wij benadrukken dat wij door de nauwe samenwerking met u als opdrachtgever in staat zijn om geavanceerde performance analyses en verslagleggingen verder te ontwikkelen. Wij bieden onze opdrachtgevers, huurders en toeleveranciers hoogwaardige communicatie en informatievoorziening aan via interactieve systemen. Door middel van analyses toetsen we eerder ontwikkelde exploitatiestrategieën voor toepassingen in de toekomst. 

Naast management levert Colliers additionele producten en diensten zoals het opstellen van beleidsvisies, huurprijsvisies, marketingcommunicatie- en promotieplannen, second opinions, technische begrotingen en huishoudelijke reglementen. 

Onze specialisten kijken niet alleen naar functionaliteit, bouwkundige aspecten en de kwaliteit van het vastgoed, ook de beleving wordt in kaart gebracht. Door een optimale afstemming van een eventuele noodzaak tot verduurzaming met de belevingswereld van de bestaande gebruikers, krijgt men beter zicht op de verlengde garantie van huurstromen en een aansluiting met het MVO van de gebruikers.