De vijf fases van ontwikkeling
Om tot een succesvolle herontwikkeling of een interieurontwerp te komen, doorlopen we samen vijf belangrijke stappen. Afhankelijk van uw vraag, kunnen we elke fase uit handen nemen.


Het herontwikkelproces uit handen
De haalbaarheidsstudie geeft u inzicht in financiële uitvoerbaarheid van de business case. In de conceptontwikkelingsfase kijken naar de stichtingskosten, de mogelijke opbrengsten en duurzaamheidsvisie. Daarna volgt de planontwikkeling waarin we een technisch ontwerp maken en de vergunningen regelen. Vervolgens schrijven een aanbesteding uit voor de bouw en huren we tot slot een aannemer in en worden bouwbudgetten nauwgezet gecontroleerd.

Een inspirerende inrichting
Ook bij de inrichting van het gebouw worden deze vijf fases doorlopen. De haalbaarheidsschets laat zien of de plannen in het gebouw passen. In de conceptontwikkeling wordt de duurzaamheidsambitie vormgegeven, het werkplekconcept bepaald en een indictie van het budget opgesteld. In de planontwikkeling wordt het interieur- en technische ontwerp gemaakt. Daarna volgt de aanbesteding en de inrichting van het gebouw.

Wat kunt u van ons verwachten?
Door het bundelen van onze kennis van (her)ontwikkeling en inrichtingsvraagstukken, kunt u profiteren van een samenhangend advies. In beide trajecten kunnen we het proces uit handen nemen of één onderdeel daarvan. Welke uitdaging u ook heeft, wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.