Rekening houdend met de marktomstandigheden geeft Colliers International advies over de samenstelling van portefeuilles en begeleidt bij de aan- en verkoop van uw vastgoed. Tevens bieden wij professionele ondersteuning bij het optimaliseren van het rendement. Dit doen we door op het niveau van het vastgoed zelf op zowel commercieel, technisch als op financieel gebied sturend en controlerend op te treden naar de diverse marktpartijen.

Door proactief asset management kunnen we de netto exploitatie inkomsten zeker stellen en verbeteren. Daarbij moet worden gedacht aan verhuur, huurincasso, energiemanagement enzovoort. Daarnaast kunnen, onafhankelijk van de marktontwikkeling, de exploitatie inkomsten en derhalve de waarde van het onroerend goed worden verbeterd door een weloverwogen strategie op het gebied van onderhoud, renovatie of herontwikkeling. Op deze wijze blijft uw vastgoed voldoen aan de continue veranderende eisen van de markt.

INVESTMENTS

Verantwoorde beleggingsbeslissingen op basis van kennis, ervaring en feiten

Een beleggingsbeslissing wordt veelal genomen op basis van veronderstellingen, verwachtingen en ramingen van opbreng­sten en kosten, ofwel ondanks een professionele benadering wordt een beleggingsbeslissing genomen op basis van onzekerheden en emoties. Colliers International maakt die onzekerheden inzichtelijk en derhalve beter beheersbaar door onderbouwde waarde­bepalingen van toekomstige opbrengsten en kosten aan te bieden. Hierdoor kan u als opdrachtgever een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen.

Daarnaast geven wij advies over de spreiding van risico’s bij vastgoedbeleggingen, mede door in te spelen op het momentum van aan- en verkoop en gebaseerd op uw beleggingsstrategie.