Van conceptontwikkeling tot coördinatie van de afbouw
Wilt u advies over de waardeontwikkeling van uw vastgoed? Denkt u aan (her)ontwikkeling of herpositionering, maar weet u nog niet precies hoe? Of heeft u al een gedetailleerd plan en zoekt u naar een partij die u helpt bij de realisatie er van? Wij gaan verder dan advies en begeleiding. Hoe complex en groot het project ook is, in elke fase van de vastgoedcyclus ondersteunen wij u met passende oplossingen. Van conceptontwikkeling en financiële analyse tot bouwmanagement en coördinatie van de afbouw. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Ball-Bearing methode. Wij maken afspraken met de betrokken autoriteiten, architecten, stadsontwerpers en leveranciers. Daarmee zorgen we voor een zo efficiënt mogelijke manier van werken. 

Wat kunt u van ons verwachten?
Door onze lokale aanwezigheid en veel contact met huurders hebben we goed inzicht in de trends en marktontwikkelingen in de verschillende vastgoedsegmenten. In combinatie met onze (inter)nationale kennis en ervaring kunnen we u een goed onderbouwd strategisch advies geven. Wij bieden u meerdere scenario’s aan en ontzorgen u tijdens het proces. Hierdoor kunt u vertrouwen op een gedegen aanpak waardoor u het maximale rendement uit uw vastgoed haalt en uw doelstelling realiseert op een duurzame manier.