Bij een kansrijke transformatie hoort een goede businesscase liggen. Neem een leegstaande winkelruimte van 190 m² in een aanloopstraat van Assen centrum. Gemiddeld kan een belegger hier 100 euro huur per m² per jaar voor krijgen als er een winkelier in zit. Daarmee komt de waarde, op basis van een kapitalisatiefactor van 8, uit op €800,- per m², oftewel zo'n €152.000. Van diezelfde ruimte kan een woning van 170 m² gemaakt worden, waardoor de waarde op €2.100 per m² uitkomt. Daarmee komt de waarde als woning uit op €357.000. Dat betekent dat een belegger ongeveer €1.100 per m² kan investeren in de verbouwing wil hij quitte draaien. Stijgende woningprijzen hebben dus een positief effect op de kansen voor transformatie van leegstaand winkelvastgoed.

Bekijk onze presentatie over transformatie van leegstaand winkelvastgoed om een compleet beeld te krijgen van de retailwereld, de mogelijkheden voor transformatie en de randvoorwaarden voor een haalbare business case.