Er zijn twee types geluid die een negatieve impact hebben op onze gezondheid en productiviteit. Hard geluid zoals een drilboor en heien of geluid dat zorgt voor verstoring van werkzaamheden, zoals een telefoongesprek van een collega. Hard geluid wordt gezien als een gezondheidsrisico. Primair als beschadiging van gehoorfuncties en bij langere blootstelling zelfs als een oorzaak van hoge bloeddruk, stress en slaapproblemen. Arbodiensten werken aan het beperken van deze risico’s via bronaanpak en beschermingsmiddelen. Maar de impact van continue verstoringen van het werkproces door geluid wordt onderschat.


Lees ook de twee andere artikelen in onze serie over "kantoortrends 2018"
- The Lifestyle Office: hoe je een kantoor omtovert tot een gewilde werkplek en community
- The Rise of Intrapreneurship: over de noodzaak van intern ondernemerschap en waarom het hoofdkantoor hier niet altijd voor geschikt is