Nederland blijft een aantrekkelijke investeringsmarkt voor het woningsegment
Ondanks een lager investeringsvolume in woningen in het eerste halfjaar van 2017, blijft mede door de lage rentestand de vraag van beleggers naar woningen hoog. Ook onder buitenlandse partijen is de belangstelling groot vanwege de relatief hoge rendementen in een veilige markt. Deze grote interesse heeft er voor gezorgd dat de leegwaarderatio’s (marktwaarde verhuurde staat / leegwaarde) zijn toegenomen tot meer dan 100%. Dit laat zien dat beleggers meer risico durven te nemen en anticiperen op een verdere waardestijging. 

Kansen buiten Amsterdam

De aanvangsrendementen zijn in de eerste helft van het jaar in alle steden afgenomen door de toenemende vraag. We voorzien een verdere daling tot onder de 4% in de komende maanden. Het uitgangspunt van beleggers is verschoven van een uitpondscenario naar behoud en exploitatie. Hierdoor verwachten wij dat geschikte beleggingen schaars blijven. Door de druk op de Amsterdamse markt en andere grote steden worden middelgrote steden steeds interessanter voor woningbeleggers. Het aanbod op deze locaties is groter. Beleggers kunnen hier hogere rendementen realiseren tegen iets meer risico.

Rapporten per sector
- Hotels
- Industrial & Logistics
- Offices
- Residential
- Retail