Leegstand blijft dalen
Voor alle sectoren verwachten we de komende zes maanden een opnamestijging in combinatie met een daling van het aanbod. In alle vastgoedsectoren loopt de leegstand terug. De voorraad neemt naar verwachting alleen toe op het gebied van logistiek vastgoed, woningen en hotels.

Bij kantoren en winkels zien we een grote behoefte aan geschikte, kwalitatief goede panden op strategische locaties. Een aantal jaar geleden ging het maatschappelijk debat over het invoeren van een bouwstop. Nu zien we dat deze behoudende aanpak aan gewicht aan het verliezen is en de roep om nieuwe ontwikkelingen groter wordt. Bij zowel ontwikkelaars als beleggers speelt energiezuinigheid en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Dit geldt voor zowel nieuwe ontwikkelingen als transformaties.

Nieuwe IFRS richtlijnen
Met de nieuwe IFRS 16 regels verdwijnt het verschil tussen financial en operational lease vanaf januari 2019. Hierdoor komt het huurcontract op de balans, met als gevolg dat bedrijven die op basis van de IFRS rapporteren hun huisvestingsstrategie zullen herzien. De kans is groot dat meer bedrijven kiezen voor een flexibeler huisvestingsoplossing. Kantoorgebruikers hinken op twee gedachten als het gaat om huisvesting: productief en kostenbewust versus comfortabel en gastvrij. Deze twee hoeven elkaar niet uit te sluiten.

Beleggingsmarkt is hot
De interesse van beleggers in vastgoed blijft onverminderd groot. Nederland kent een zeer stabiele en een relatief krappe markt. De verwachting is dat aanvangsrendementen op prime locaties voor nagenoeg alle sectoren verder dalen. Uitzondering hier op is de hotelsector. Veel beleggers zien dat de tijd rijp is om hun vastgoedportefeuilles op de markt te brengen. Het aanbod aan core assets is beperkt. Hierdoor zien we een verschuiving optreden naar gemengde portefeuilles en value add objecten. De huidige markt is buitengewoon geschikt voor investeerders die kansen zien en meer risico durven te nemen. Tot slot zien we het animo naar alternatieven (zorgvastgoed, hotels en studentenwoningen) verder toe nemen.

Download het volledige rapport

U kunt ook de rapporten per vastgoedsector downloaden:
Hotelmarkt
Kantorenmarkt
Logistieke markt
Winkelmarkt
Woningmarkt