Expats zorgen voor een prijsstijging
De sterke stijging van het aantal huishoudens komt vooral door de groei van het aantal expats. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond is in vijf jaar tijd met 17% gestegen, terwijl de totale bevolking met 5% toenam. De tijd dat expats alleen impact hadden op de huurmarkt is voorbij. Zij roeren zich steeds vaker op de koopwoningmarkt door het gebrek aan huurwoningen en steeds hogere huurprijzen.

Helmond en Valkenswaard populair
De stijgende prijzen maken het voor huishoudens lastig om een nieuwe of andere woning te kopen De verwachting is dat een deel van de woningverkopers de stad verlaat en vertrekt naar omliggende gemeenten als Helmond en Valkenswaard. Hier liggen de prijzen sinds kort lager dan in Eindhoven, waardoor zij een serieus alternatief zijn geworden.

Vooral vraag naar appartementen
Slechts 38% van alle woningen in Eindhoven is een meergezinswoning en daarmee een ondervertegenwoordigd segment. In Utrecht ligt dit percentage op 56%, in Rotterdam op 75% en in Den Haag op 79%. Slechts een op de drie woningen die te koop staat, valt in deze categorie terwijl juist hier vraag naar is. Om hierop in te spelen, zet de gemeente in op hoogbouw. Het streven is om in het centrum 10.000 woningen bij te bouwen. Nieuwe ontwikkelingen als District E (maximaal 158 meter hoog), Toren N(ico) (110 meter hoog), De Bunker (100 meter hoog) en de Onyx (84 meter hoog) tekenen straks de skyline van Eindhoven. 

Met deze projecten wordt ingespeeld op de veranderende vraag van de woningzoeker. Een goede zet van de gemeente. Het is wel van belang dat in het centrumgebied een juiste mix van wonen, werken en winkelen wordt gerealiseerd. Richting beleggers is een duidelijke visie vanuit de gemeente noodzakelijk. Teveel focus op woningen brengt exploitatierisico’s met zich mee, waardoor investeerders terughoudend zijn om dit soort projecten te ontwikkelen.