Per die datum is Ronald Maaskant benoemd als partner, lid van het dagelijks bestuur en bekleedt hij binnen Collliers International de functie van Chief Services Officer. Sinds 2002 vervulde Maaskant de rol van CFO bij WPM Groep. 

Ook Ruud Bouma is benoemd tot partner bij Colliers International waar hij de functie van directeur Real Estate Management Services Offices vervult. Samen met Luc Zenden en René Mol is Bouma verantwoordelijk voor de afdeling REMS Offices. Bouma werkte sinds 2002 bij WPM Groep als directeur Offices.

Ten slotte is Joost Vooijs benoemd tot partner en zal hij als directeur Real Estate Management Services Retail samen met Etienne van Unen.