Voor het gebouw met circa 1.475 m² kantoorruimte zijn MN en het Rijksmuseum een overeenkomst aangegaan voor de duur van 17 jaar. De lopende huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf wordt per 1 januari 2017 beëindigd. Colliers International REMS Offices B.V. heeft namens verhuurder de onderhandelingen met de zittende huurders gevoerd en de contractuele afspraken vastgelegd.